۱۳۹۶ تیر ۲۰, سه‌شنبه

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 3

1-3-بیان مسئله. 3

تحقیق درباره انواع جوشكاري

تحقیق درباره انواع جوشكاري
انواع جوشكاري
I. جوشكاري با قوس الکتریکی :
یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الكترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریک بین دو الکترود و یا کار و الکترود وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. بطوریکه در شرایط معمولی نمی توان در خلاء جوشكاري نمود. 
در قوس الکتریکی گرما و انرژی نورانی در مکانهای مختلف یکسان نبوده بطوریکه تقریباً 43% از حرارت درآند و تقریباً 36% در کاتد و 21% بقیه بصورت قوس ظاهر می شود. دمای حاصله از قوس الکتریکی بنوع الکترودهای آن نیز وابسته است بطوریکه در قوس الکتریکی با الکترودهای ذغالی تا 3200 درجه سانتیگراد در کاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دمای حاصله در آندو کاتد برای الکترودهای فلزی حدوداً 2400 درجه سانتیگراد تا 2600 درجه تخمین زده شده است. 

تحقیق درباره انحراف از دين

تحقیق درباره انحراف از دين

عـلـل روانـى : يعنى انگيزه هايى كه ممكن است براى بى دينى و گرايش به الحاد در شخص وجود داشـتـه بـاشـد , هر چند خودش از تاثير آنها آگاه نباشد و مهمترين آنهاراحت طلبى ( در مقابل زحـمت تحقيق و پژوهش در دين ) و ميل به بى بند و بارى ( درمقابل قبول مسئوليتهايى كه دين به عهده انسان گذاشته , و جلوگيرى دين ازهواپرستى ) است . كتاب : محمد تقى مصباح يزدى / آموزش عقايد نويسنده : مصباح يزدى - محمد تقى زيرنويس :
انحراف از دين ----- 

سئوال : علل اجتماعى انحراف از دين را شرح دهيد ؟
جواب : عـلـل اجـتـماعى : يعنى اوضاع و احوال اجتماعى نامطلوبى كه در پاره اى از جوامع پديدمى آيد و متصديان امور دينى نقشى در پيدايش يا گسترش آنها دارند , در چنين شرايطى بسيارى از مردم كـه از نظر تفكر عقلانى ضعيف هستند و نمى توانند مسائل رابدرستى تجزيه و تحليل كنند و علل واقـعـى رويـدادهـا را تـشخيص دهند

تحقیق درباره آغاز خلقت انسان

تحقیق درباره آغاز خلقت انسان

آغاز خلقت انسان
آيات قرآن يه هر يدام در جائي قرار دارد به تفصيل تاريخ بشريت را بيان يرده، و حاصل اين تفصيل اين است يه نوع انساني (البته به تمامي انواع انسانها يه حتي شامل ساير ادوار بشريت هم بشود) بليه اين نوعي يه فعلاً نسلش در روز زمين زندگي مي
 يند نوعي نبوده يه از نوعي ديگر از انواع حيوانات و يا غير حيوانات پديد آمده باشد مثلاً از ميمون درست شده باشد، و طبيعت او را يه در اصل حيواني ديگر بوده با تحولات خود تحول داده، وتيامل بخشيده باشد. بليه نوعي است مستقل يه خداي تعالي او را بدون الگو از مواد زمين بيافريد و خلاصه روزگاري بود يه آسمان و زمين و همه موجودات زميني بودند ولي از اين نسل بشر هيچ خبرواثري نبود، آنگاه خداي تعالي از اين نوع يي مرد و يي زن خلق يرد يه نسل فعلي بشر منتهي به آن دونفر مي شود مي فرمايد: 

انا خلقنايم من ذير وانثي، و شما را تيره تيره ساختيم، تاييديگر را بشناسيد.حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب اصول بیوشیمی Pratt و Cornely - ویرایش چهارم

نویسندگان: C. W. Pratt و K. Cornely

فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در 125 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.


جزوه درس اصول انعقاد قرارداد و پیمان کاری استاد دلاوری

جزوه درس اصول انعقاد قرارداد و پیمان کاری استاد دلاوری

جزوه درس اصول انعقاد قرارداد و پیمان کاری استاد دلاوری
به تعداد 70 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

شامل مباحث زیر می باشد.
مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی
مفهوم قراردادهاي دولتی و انواع آن
ویژگیهاي قراردادهاي اداري در حقوق ایران و فرانسه
تقسیم بندي قراردادهاي اداري در حقوق ایران
انواع مهم قراردادهاي اداري
شرایط عمومی لازم براي تشکیل پیمانهاي اداري
محدودیتهاي تشکیل پیمانهاي اداري در حقوق عمومی
روشهاي انعقاد (انتخاب طرفین معامله)
تشریفات و احکام حقوقی مناقصه و مزایده
اسناد و مدارك و زمان و مکان انعقاد پیمانهاي اداري
آثار قراردادهاي اداري
سقوط قراردادهاي اداري (پایان قراردادهاي اداري)

جزوه درس کارآفرینی استاد قرشی

جزوه درس کارآفرینی استاد قرشی

به تعداد 58 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
شامل مباحث زیر می باشد.
کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؟
طرح تجاري
- خلاقیت و نوآوري
راه اندازي و مدیریت کسب و کار
- فرهنگ کسب و کار