‏نمایش پست‌ها با برچسب مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه

مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه
مناسب اساتید و دانشجویان رشته مهندسی - مدیریت پروژه

جلسه اول : معرفی - به تعداد 16 صفحه pdf -
جلسه دوم : کلیات قوانین و معرفی قانون کار - به تعداد 26 صفحه pdf -
جلسه سوم : مروری بر قانون کار و آیین نامه های آن - به تعداد 87 صفحه pdf -
جلسه چهارم : آشنایی با بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور - به تعداد 54 صفحه pdf -
جلسه پنجم : آشنایی با بیمه - قانون تامین اجتماعی و حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری -- به تعداد 37 صفحه pdf -
جلسه ششم : آشنایی با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - به تعداد 66 صفحه pdf -
جلسه هفتم : مباحث ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - به تعداد 43 صفحه pdf -
جلسه هشتم : مجموعه شیوه نامه های تدوین شده در راستای آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ماده 33 این قانون - به تعداد 21 صفحه pdf -
جلسه نهم : بررسی نظام فنی و اجرایی کشور - به تعداد 16 صفحه pdf -
جلسه دهم : موضوعات پایانی - به تعداد 38 صفحه pdf -

مجموعه ارائه های کلاسی درس قوانین حاکم بر پروژه