‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته

پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته
به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش به انضمام 11 صفحه چک لیست ورد

چكيده
مقدمه

ظهور اندیشه‌های پسانوگرایانه
پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرا 
پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی‌گرا
دگرگونیهای به وقوع پیوسته در پارا‌دایم‌های رشته‌های علمی
مديريت فرانوگرا
سازمانهای نوگرا در مقابل فرانوگرا 
تفاوتهای سازمانهای مدرن و پست‌مدرن در متغیرهای سازمانی
محورهای مطالعه رهبری فرانوین

پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان - مرتبط با درس تئوری مدیریت پیشرفته