‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آذر ۱۰, جمعه

جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت

جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت
به تعداد 81 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع آمادگی امتحانات
شامل مباحث زیر می باشد.
كاتاگوريها
فانكتورها 1 (تابعگونها)
ضرب و همضرب
تبديلات طبيعي
نظريه ي مدولها
همومورفيسمها (تبديلات خطي)
زير مدولها
حاصل جمع و حاصل جمع مستقيم
مدولهاي خارج قسمتي
مدولهاي آزاد
ضرب تانسوري
مدولهاي پروژكتيو (تصويري) و انژكتيو (يكبه يك)
مدولهاي نوتري و آرتيني
لمِ زورن و كاربرُد
ايدهآلهاي اول و اوليه

جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت