‏نمایش پست‌ها با برچسب گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج

گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج
جهت اخذ مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای
به تعداد 215 صفحه pdf

فصل 1 کلیات و تعریف
فصل 2 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
فصل 3 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
فصل 4 مهندسی فاکتورهای انسانی
فصل 5 ایمنی در محیط کار
فصل 6 بیماری های ناشی از کار
فصل 7 بهسازی محیط کار

  1. گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج