‏نمایش پست‌ها با برچسب چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی
به تعداد 8 صفحه قابل ویرایش ورد
مناسب دانشجویان گروه پزشکی

فارماکولوژی
اجزا یک شناسنامه دارویی
 مورد مصرف و منع مصرف 
چهار منشاء عمده مشتق داروهای طبی
تقسیم بندی داروها بر اساس گروههای خطر
تقسیمات دستگاه عصبی
اشکال دارویی
اثرات تداخلی گیرنده-دارو
لیست داروهای پیش بیمارستانی 
بصورت جدول

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی