۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

کتاب فرآیندهای ساحلی (Coastal Processes with Engineering Applications )

کتاب فرآیندهای ساحلی
Coastal Processes with Engineering Applications
489 صفحه pdf - به زبان اصلی

COASTAL PROCESSES
with Engineering Applications
ROBERT G. DEAN
University of Florida
ROBERT A. DALRYMPLE
University of Delaware

کتاب فرآیندهای ساحلی (Coastal Processes with Engineering Applications )

پاور پوینت آشنایی با روش های اندازه گیری مشخصات موج و جذر و مد - سمینار درس ابزار شناسی

پاور پوینت آشنایی با روش های اندازه گیری مشخصات موج و جذر و مد - سمینار درس ابزار شناسی
به تعداد 45 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

شامل مباحث زیر می باشد.
پیشگفتار
چند مورد از متداول ترین روشهای اندازه گیری میدانی
موج سنج
بویه
اجزای بویه موج نگار
سیستم مهار بویه
مشخصات بویه موج نگار سازمان بنادر
سنسورهای نصب شده در بویه
پارامترهای آماری موج نگاری محاسبه شده توسط کامپیوتر مستقر در بویه
بویه های آزاد
چند نمونه از محصولات شرکت Nortek
تحلیل توزیع ارتفاع وپریود موج
انواع جزر و مد سنج
پیش بینی مشخصات امواج با استفاده از روش های نیمه تجربی
مشخصات موج منطقه تحقیق

پاور پوینت آشنایی با روش های اندازه گیری مشخصات موج و جذر و مد - سمینار درس ابزار شناسی

۱۳۹۶ آذر ۷, سه‌شنبه

پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آر.پنتریچ

پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آر.پنتریچ
به تعداد 40 اسلاید قابل ویرایش
مناسب ارائه و کنفرانس دانشجویان

چکیده
مهمترین مولفه های یادگیری خودتنظیمی از نظر پنتریچ
مفروضه های عمومی در یادگیری خود تنظیمی
سیستم پردازش اطلاعات
کنترل اجرایی (فراشناخت)
دانش و اعتقادات فرد راجع به راهبرد های یادگیری
تنظیم شناخت
راهبرد های شناختی
دانش اخباری
راهبردهای مدیریت منابع
نقش باورهای انگیزشی در یادگیری خود تنظیمی
چهارچوب تئوریک برای درونی سازی انگیزش دانش آموز
تحقیق جامع دانشگاه میشیگان در یادگیری 
خود تنظیم
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آر.پنتریچ

خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی

خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی
تالیف فیلیپ کاتلر و ترجمه بهمن فروزنده
به تعداد 111 صفحه pdf
عنایت فرمایید این فایل فقط شامل فصل های 1-2-3-4-6-7-10-11-12-16-19-21-22-23- می باشد.

سرفصل های :
1- ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان
2- تامین رضایت مشتری از طریق کیفیت ، خدمات و فایده
3- غلبه بر بازارها با استفاده ازبرنامه ریزی استراتژیک بازارگرا
.
.
.
22- مدیریت کارکنان فروش
23- مدیریت بازاریابی مستقیم و بازاریابی آنلاین

خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی

خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد

خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد
به تعداد 66 صفحه word قابل ویرایش
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

شامل فصول زیر می باشد.
مفاهیم بنیادی مبحث اندازه گیری و سنجش یا اندازه گیری و ارزشیابی
تهیه طرح آزمون
آزمونهای تشریحی
آزمونهای صحیح – غلط و جور کردنی
آزمونهای چند گزینه ای
سنجش هدفهای آموزشی مختلف با انواع آزمونها
اجرا ، نمره گذاری و تحلیل آزمونها
هنجارها و نیمرخها
Norms and profiles
روایی آزمون
پایایی آزمون
روشهای سنجش فرآیندها و فرآورده های یادگیری غیر شناختی
اجرا -نمره گذاری و تحلیل آزمون
استفاده از روشهای آماری برای تفسیر نمره های آزمون
هنجارها ونیمرخها 2
روایی آزمون2
پایایی آزمون2
ارزشیابی معلم
ارزشیابی از کار معلم

خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد

۱۳۹۶ آذر ۴, شنبه

پاورپوینت فصل دهم(مدیریت وجه نقد و نقدینگی) از کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

پاورپوینت فصل دهم (مدیریت وجه نقد و نقدینگی) از کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس
ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری
به تعداد 28 اسلاید قابل ویرایش

دلایل نگهداری وجه نقد
هزینه های نگهداری وجه نقد
مدیریت وجه نقد در مقایسه با مدیریت نقدینگی
تعیین مانده مطلوب وجه نقد
عوامل موثر مربوط بر مانده مطلوب وجه نقد
چک های درجریان
چک های دریافت شده درجریان و خالص چک های درجریان
محاسبه چک های درجریان
محاسبه چک های درجریان چند رسیدی
تبادل الکترونیکی داده ها، پایان چک های درجریان
سرعت بخشیدن به وصول مطالبات
راهکارهای مختلف وصول
وجه نقد
کنترل پرداخت ها
سرمایه گذاری وجوه مازاد
سرمایه گذاری وجوه مازاد
ویژگی های اوراق بهادار کوتاه مدت
برخی از انواع مختلف اوراق بهادار بازار پول

پاورپوینت فصل دهم(مدیریت وجه نقد و نقدینگی) از کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری


۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

جزوه كنترل در ابزار دقيق

جزوه كنترل در ابزار دقيق
به تعداد 108 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی

شامل سرفصل های زیر می باشد.
تعاریف و کلیات فرآیند و ضرورت کنترل
ابزار دقیق اجرای سخت افزاری (سنسور - شیر کنترل و کنترلز)
کنترل کننده های تناسبی - انتگرالی - مشتقی
تنظیم کنترل کننده ها
روش های کنترل
آشنایی با کنترل پیشرفته
منابع

جزوه كنترل در ابزار دقيق

جزوه سنسور و ابزار دقیق

جزوه سنسور و ابزار دقیق
به تعداد 143 صفحه pdf (بصورت زوجی 285 صفحه است)
مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی
و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

شامل فهرست زیر می باشد.
مشخصات عمومی سنسورها و یا مبدلها
دسته بندی مختلف مبدلها
مشخصه های مبدل
مشخصه های استاتیک
صحت
قدرت تفکیک
تکرار پذیری
هیستر زیس
خطی بودن
مشخصه های دینامیک

Instrumentations
1- Transducers Specification
1-1 Static Specification
1-2 Dynamic Specification
2- Position Transducers
2-1 Potentiometers
2-2 Linear and Rotary Differential Trasducers
2-3 Optical Encoders
2-4 Synchros and Resolvers
3 Force Transducers
3-1 Stress and Strain
3-2 Strain Gage
3-3 Wheatstone Bridge Circuit
3-4 Load Cells
4 Motion Transducers
4-1 Velocity Transducers
4-2 Acceleration
5 Fluid Transducers
5-1 Pressure Transducers
3
5 - 2 Flow Transducers
5 - 3 Level Transducers
6 Temperature Transducers
6 - 1 Thermocouple
6 - 2 RTD
6 - 3 Thermistor
6 - 4 Integrated-Circuit Temperature Transducers
7 Signal Conditioners and Transmission7
7 - 1 Instrumentation Amplifiers
7 - 2 Zero and Span Circuits
7 - 3 Voltage to Current Conversion
7 - 4 Current to Voltage Conversion
7 - 5 Voltage to Frequency Conversion
7 - 6 Frequency to Voltage Conversion
7 - 7 Isolation Circuits
8 - Cabling (Shielding, Grounding

جزوه سنسور و ابزار دقیق

پاورپوینت هیدرولیک مربوط به درس عملگرها

پاورپوینت هیدرولیک مربوط به درس عملگرها
به تعداد 252 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
و همچنین مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

شامل مطالب زیر می باشد.
تعریف هیدرولیک
مقایسه آب و روغن
تقسیم بندی کلی هیدرولیک
مقایسه هیدرولیک و پنیوماتیک
معایب سیستم های هیدرولیکی
تقسیم بندی جریان
عوامل تاثیر گذار در افت فشار
سه اصل اساسی هیدرولیک
تقسیم بندی مقاومت ها
پمپ های هیدرولیکی
آشنایی با پمپ ها
انواع پمپ های هیدرولیکی
مشخصاتی از پمپ های دنده ای با دنده خارجی
پمپ دنده داخلی با آب بند هلالی
پمپ های پره ای
در انتخاب پمپ ها باید به موارد ذیل توجه داشته باشیم :
مخزن روغن از لحاظ کاربردی باید دارای خصوصیات ذیل باشد :
تعدادی از نشانه های عمومی وجود اشکال در سیستم های هیدرولیکی
مواردی کلی در رابطه با روغن
مراحل عیب یابی در سیستم های هیدرولیک
عملگرها ACTUATORS
هیدرو موتورها
انواع هیدرو موتورها :
دسته بندی کلی شیرها
شیرهای راه دهنده
نحوه نامگذاری شیرها
آشنایی با دهانه های شیر ها :
De-lockable double non-return valves
کاویتاسیون و میکرودیزل
بر طرف کردن کاویتاسیون
بررسی مدارهای METER IN و METER OUT
تبدیل سیستم وابسته به بار به سیستم مستقل از بار
آزمون عملی
سرعت رفت و برگشت برابر

پاورپوینت هیدرولیک مربوط به درس عملگرها


۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

کتاب اصول طراحی کشتی و سازه‌های دریایی

کتاب اصول طراحی کشتی و سازه‌های دریایی
به تعداد 488 صفحه pdf به زبان اصلی می باشد.
یک مرجع قطعی برای اساتید ، طراحان و دانشجویان طراحی می‌باشد.

درک قوی از اصول مواد، به همراه درک جامعی از تکنیک‌های بارگذاری و طراحی، عناصر مورد نیاز جهت تکمیل یک طراحی پلتفرم دریایی را منجر می‌شود. این کتاب،‌ تمام جنبه‌های طراحی کشتی و یکپارچگی طراحی را تشریح می‌کند، همچنین جنبه‌های طراحی که باید برای خلق یک محصول کامل یکپارچه، در کنار یکدیگر قرار گیرند را مورد توجه قرار می‌دهد…

عنایت فرمایید کتاب به زبان اصلی می باشد.

کتاب اصول طراحی کشتی و سازه‌های دریایی

پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی

پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی
به تعداد 162 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
و همچنین منبع مناسب برای مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

شامل فهرست زیر می باشد.
 مقدمه ( دیدگاه برنامه درسی چیست )
 دیدگاه رفتاری
 دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی
 دیدگاه اجتماعی
 دیدگاه رشدگرا
 دیدگاه فرآیند شناختی
 دیدگاه انسانگرایانه
 دیدگاه ماورای فردی
 فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر

پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی

۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه

روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس سعیدی

روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران
دکتر عباس سعیدی
51 صفحه پاورپوینت که پی دی اف شده 

روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس سعیدی

جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلاصه شده کل کتاب

خلاصه کتاب اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور
37 صفحه pdf
حل نمونه مسایل در حین تدریس

جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلاصه شده کل کتاب

تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی

تحلیل محیط داخلی و بین المللی
جناب آقاي دکتر رودینی
59 صفحه pdf
مطالب ارائه شده درس در طول ترم

تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی

پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais

پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais - (نوزده فایل برای نوزده فصل کامل)
مناسب اساتید و کنفرانس دنشجویان
و همچنین مرور سریع و آمادگی ایام امتحانات

•بخش 1- مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 1- مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری
•فصل 2- فعالیتهای اساسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
•فصل 3- مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه
•فصل 4- پایگاه داده
•فصل 5- اینترنت و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
 
 
•بخش 2- کنترل و حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 6- تقلب رایانه ای
•فصل 7- تکنیکهای سو استفاده و تقلب رایانه ای
•فصل 8- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای – امنیت اطلاعات
•فصل 9- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای – محرمانگی داده ها و حفظ حریم خصوصی
•فصل 10- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای- پردازش جامع و دسترسی پذیری
•فصل 11- حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای
 
 
 
•بخش 3- کاربردهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 12- چرخه درآمد ، فروش و دریافتهای نقدی
•فصل 13- چرخه مخارج ، خرید و پرداختهای نقدی
•فصل 14- چرخه تولید
•فصل 15- مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و و دستمزد
•فصل 16- سیستم گزارشگری و دفتر کل
 
 
 
•بخش 4- طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 17- طراحی سیستم ، اجرا و بهره برداری
•فصل 18- طراحی پایگاههای داده با استفاده از مدل REA
•فصل 19- استراتژی های توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
 
به اطلاع میرساند همچنین در صورت نیاز فقط به فصل خاصی می توانید با سایت ازتباط بگیرید

۱۳۹۶ آبان ۲۳, سه‌شنبه

کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی عبدالحمید نقره کار

کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی عبدالحمید نقره کار
به تعداد 342 صفحه pdf

فهرست کلی مطالب :
پیشگفتار
واژه شناسی عناوین کتاب
بررسی تطبیقی از مفاهیم شناخت شناسی از معماری
دیدگاههای مکاتب زیبایی شناسی در هنر و معماری معاصر
هنر و زیبایی شناسی در مکاتب فلسفی جهان
زیبایی شناشی از منظر متفکرین و فلاسفه اسلامی
سرچشمه هنر
نقش و تاثیر هنر ارمان گرای قدسی
نگرش به طبیعت در نظریه های فلاسفه و حکمای غربی و اسلامی
معماری از مفهوم تا کالبد
نقش و تاثیر معبود شناسی در هنر و معماری
فضا و کالبد در معماری
اصول و ویژگیهای معماری اسلامی
تاثیر آموزه های اسلام بر معماری و شهرسازی روزگار اسلامی
بحران هنر در معماری معاصر

کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلی

کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلی
به تعداد 74 صفحه pdf
چاپ اول دی ماه 1378

کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلی

کتاب کامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد دوم

کتاب کامل اصول بيوشيمي لنينجر - جلد دوم

نسخه ترجمه شده

پی دی اف با کیفیت عادی

بهمراه پیوست رنگی کتاب


شروع - پایه های بیوشیمی - پی دی اف کتابی فارسی

قسمت اول - ساختمان و کاتالیز - پی دی اف کتابی فارسی

فصل اول - پایه های بیوشیمی - پی دی اف کتابی فارسی

فصل دوم - آب - پی دی اف کتابی فارسی

فصل سوم - اسیدهای آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل چهارم - ساختمان سه بعدی پروتئین ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل پنجم - عملکرد پروتئین - پی دی اف کتابی فارسی

فصل ششم - آنزیم ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هفتم - کربوهیدارات ها و گلیکوبیولوژی - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هشتم - نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک - پی دی اف کتابی فارسی

فصل نهم - فناوری های اطلاعاتی وابسته به DNA - پی دی اف کتابی فارسی

فصل دهم - لیپیدها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل یازدهم - غشاهای بیولوژیک و انتقال مواد - پی دی اف کتابی فارسی

فصل دوازدهم - پیام رسانی بیولوژیک - پی دی اف کتابی فارسی

قسمت دوم - بیوانرژتیک و متابولیسم - پی دی اف کتابی فارسی

فصل سیزدهم - اصول بیوانرژتیک - پی دی اف کتابی فارسی

فصل چهاردهم - گلیکولیز ، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوزفسفات - پی دی اف کتابی فارسی

فصل پانزدهم - اصول تنظیم متابولیک: گلوکز و گلیکوژن - پی دی اف کتابی فارسی

فصل شانزدهم - چرخه اسید سیتریک - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هفدهم - کاتابولیسم اسیدهای چرب - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هجدهم - اکسیداسیون اسیدهای آمینه و تولید اوره - پی دی اف کتابی فارسی

فصل نوزدهم - فسفریلاسیون اکسیداتیو و فتوفسفریلاسیون - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیستم - بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان و باکتری ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و یکم - بیوسنتز لیپیدها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و دوم - بیوسنتز اسیدهای آمینه ، نوکلئوتیدها و ملکول های وابسته - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و سوم - یکپارچگی و تنظیم هورمونی متابولیسم در پستانداران - پی دی اف کتابی فارسی

قسمت سوم - مسیرهای اطلاعاتی - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و چهارم - ژن ها و کروموزوم ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و پنجم - متابولیسم DNA - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و ششم - متابولیسم RNA - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و هفتم - متابولیسم پروتئین - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و هشتم - تنظیم بیان ژن - پی دی اف کتابی فارسی


۱۳۹۶ آبان ۲۱, یکشنبه

پاورپوینت آشنایی با انکودرها

پاورپوینت آشنایی با انکودرها
به تعداد 17 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

انكودر شامل تمام ابزارهايي است كه اطلاعات آنالوگ را براي ابزارهاي بعدي به شكلي مفيد تبديل مي‌كند. امروزه انکودرها دراکثر وسایل صنعتی واندازه گیری به چشم میخورند. در این فایل شما با نحوه عملکرد و ساخت انکودر نوری آشنا میشوید.

تعريف انكودر
انكودرها توسط دو ويژگي مختلف آنها طبقه‌بندي مي‌شوند
ساختمان مكانيكي انكودر طراحي شده
سه روش افزایش تفكيك‌پذيري
ساخت ديسك كد شده
توليد ديسك كد شده توسط فرآيند الكتروفرمينگ
توليد ديسك كد شده بروش ماشينكاري نوري شيميايي
طبقه‏بندي انكودرها توسط فن‏آوري استفاده شده در ساخت آنها
طبقه‏بندي انكودرها توسط نوع سيگنال خروجي آنها

پاورپوینت آشنایی با انکودرها

تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروفی

تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروفی
دست نویس دانشجو از مطالب کامل کلاس
12 صفحه pdf

تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروفی

پاورپوینت تست آلتراسونیک (A,B,C-SCAN)

پاورپوینت تست آلتراسونیک (A,B,C-SCAN)
به تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

تست آلتراسونیک یکی از روشهای پرکاربرد در تستهای غیر مخرب میباشد. این مجموعه مقدمه ای درجهت آشنایی با تستهای غیر مخرب و خصوصا تست التراسونیک میباشد. در این مجموعه پس از آشنایی با اصول تست آلتراسونیک سه روش اصلی تست فراصوت یعنی: A,B,C-SCAN معرفی شده است و درادامه مبدلهای صوتی و پارامترهای موثربرتست فراصوت مورد برسی قرارگرفته است. این مجموعه در قالب POWERPOINT است.

کاربردهای یک میکروسکوپ صوتی
بازرسی فرا صوتی
تست غیرمخرب
امواج فراصوت
Scanner
Transducers
فرم پرتو مبدل
انتخاب نوع مبدل
ABC’s Of Acoustics
جزئیات صوت
بازتاب صوت
Reflection vs. Transmission
Sound Reflection
اطلاعات صوت منعکس شده
ABC’s of Acoustics
فرم امواج فرا صوت
روشهای بازرسی
تمرکز صوت
تمرکز مبدل

پاورپوینت تست آلتراسونیک (A,B,C-SCAN)

۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه

راهکاری برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال

با نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم ، موج استرس در بین دانشجویان مشاهده میشود. امتحاناتی که برای بسیاری از آنان همانند یک کابوس است و خواب و خوراک راحت را از آنها میگیرد. در این مطلب قصد داریم شما را با دانلود فایل های دانشگاهی که میتواند امتحانات پایان ترم دانشجویان را یاری رسان باشد آشنا کنیم . تا در مدت زمان امتحانات نتایج بهتری کسب کنید.
در سایت دانلود فایل های دانشگاهی شما می توانید به تفکیک موضوعی از قسمت های دانلود جزوات و کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته - پروژه - نمونه سوالات - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی - پاورپوینت و رسانه های آمورشی بهره لازم را ببرید. 

همچنین این سایت در همه سطوح تحصیلی کاردانی- کارشناسی - ارشد – دکتری برای دانشجویان برنامه ریزی خاصی دارد و جهت سهولت تفکیک موضوعی رشته به رشته برای شما در نظر گرفته شده است از جمله رشته های پر محتوا در سایت دانلود فایل های دانشگاهی می توان به مجموعه مدیریت - حسابداری - روانشناسی - علوم تربیتی - اللهیات و حقوق - فلسفه و منطق - علوم اجتماعی - اقتصاد - فنی و مهندسی - علوم پزشکی - کامپیوتر - تربیت بدنی و علوم ورزشی - کشاورزی و منابع طبیعی - ریاضی و آمار - زبان و ادبیات فارسی - زبان های خارجی - تاریخ و فرهنگ - جغرافیا و اقلیم شناسی - علوم سیاسی اشاره نمود.
دانشجویان محترم می توانید با لینک های زیر به سایت دانلود فایل های دانشگاهی و کانال تلگرامی دانلود فایل های دانشگاهی دسترسی داشته باشید .
اگر برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید نه تنها در طول سال، بلکه برای امتحانات هم آماده خواهید بود. هدف انسان به منزله چراغی است که راه را به او نشان می دهد و آن را به مقصود می رساند. برنامه زمانبندی برای دوره امتحانات باید بسیار منطقی و اصولی باشد.
امید است این نوشتار یاری رسان شما باشد.

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی"

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی"
به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

شامل مباحث زیر می باشد.
پیشگفتار
آيا لازم است قراردادها مبتني بر ايجاد انگيزه شوند؟
برنامه حقوق و پاداش مدير شرکتBCE
تئوري حقوق و پاداش مديران اجرايي
نقش ريسك در حقوق و پاداش مديران اجرايي
تحقيقات تجربـــــي در باره حقوق و پاداش مديران
خلاصه نکات برجسته

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی"