‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهر. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهر

جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهر
به تعداد 16 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

  مباحث مورد بحث در جزوه
مفهوم خاورمیانه
شاخص های سرمایه گذاری
بررسی اوضاع سوریه
قلمرو خاورمیانه در جنگ جهانی اول
دلایل شکل گیری امپراطوری در خاورمیانه
عوامل منازعه در کشورهای خاورمیانه
پیامدهای وجود دولت های وابسته به نفت
آمارهایی درباره خاورمیانه
سابقه فرانسه در خاورمیانه
بریتانیا و خاورمیانه
فروپاشی امپراطوری شرقی بریتانیا
سیاست بریتانیا در قبال مصر
سیاست بریتانیا در قبال فلسطین
سیاست بریتانیا در قبال ایران
نقش کشورهای قدرت مند و سیاست بین الملل در انقلاب ایران
سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه

جزوه درس خاورمیانه و روابط (سیاست) بین الملل استاد دبیری مهر