‏نمایش پست‌ها با برچسب تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ اسفند ۱۶, پنجشنبه

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی
رشته مهندسی مکانیک گرايش ساخت‌ و‌ تولید
به تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد

فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه1
1-1 مقدمه. 2
1-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2
1-3 پوسته‌های کامپوزیتی... 5
1-4 فرآیند رشته‌پیچی... 6
1-4-1 رشته‌پیچی مرطوب... 9

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی