‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه با موضوع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیلهای مالی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پایان نامه با موضوع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیلهای مالی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه

پایان نامه با موضوع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیلهای مالی

پایان نامه با موضوع طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیلهای مالی
مناسب دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
به تعداد 109 صفحه pdf

فصل اول : کلیات
فصل دوم : تجزیه و تحلیل مالی در برنامه ریزی استراتژیک
فصل سوم : معرفی الگوریتم عملیاتی
فصل چهارم : سیستم پشتیبانی تصمیمی گیری طراحی شده
فصل پنجم : آزمون سیستم توسط داده های واقعی
فصل ششم : پیشنهادات برای تحقیقات آتی
ضمیمه