‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل
به تعداد 143 صفحه pdf
مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

سرفصلها
بیوفیزیک مولکولی
بیوفیزیک سلولی
بیوفیزیک پرتویی
میکروسکوپ الکترونیکی ، انواع و کاربرد انها
فرآیندهای ته نشینی ، کشش سطحی ، الکتروفورز

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل
به تعداد 143 صفحه pdf
مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

سرفصلها
بیوفیزیک مولکولی
بیوفیزیک سلولی
بیوفیزیک پرتویی
میکروسکوپ الکترونیکی ، انواع و کاربرد انها
فرآیندهای ته نشینی ، کشش سطحی ، الکتروفورز

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل