‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر محمد جعفر تارخ. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر محمد جعفر تارخ. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ آبان ۲, چهارشنبه

کتاب مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر محمد جعفر تارخ

کتاب مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر محمد جعفر تارخ
چاپ اول پاییز 81
در 208 صفحه pdf

مقدمه ای بر احتمالات
توزیع های احتمال
زنجیره های مارکف و دامنه کاربرد آنها
سیستم های صف
شبکه های صفی
مدلسازی سیستم های کامپیوتری
تحلیل سیستم های کامپیوتری
ارزیایی سیستم های کامپیوتری
مدل با چندین کلاس مشتری
مدلسازی و ارزیابی سیستم های گوناگون

کتاب مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر محمد جعفر تارخ