‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه باکتری شناسی دکتر آریان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه باکتری شناسی دکتر آریان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

جزوه باکتری شناسی دکتر آریان

جزوه باکتری شناسی دکتر آریان
به تعداد 164 صفحه pdf
دست نویس و بعدا تایپ شده 14 جلسه کلاس طول ترم

شامل سر فصل های :
تقسیم بندی میکروب ها
انواع میکزوسکوپ
تقسیم بندی باکتریها
آرایش باکتریها
دیواره سلولی
آنتی ژن و پورین ها
ضمائم باکتری ها
اسپور
نیازهای رشد باکتری
انواع متاسیون
تاثیر ph بر رشد باکتریها
باکتریوفاژ
Transduction
Conjugation
کاربردها در مهندسی ژنتیک
مراحل بیماری عفونی
مکانیسم بیماری زایی
نامگذاری toxin
Enterotoxin ها
مکانیسم عمل مواد گندزا
سفالوسپورین
Glycopeptide
Polypeptides
polymixins
کلیندامایسین
photophobia & phototoxicity & photoallergy
راههای مصرف آنتی بیوتیک ها
.
.
.
بیماریهای ناشی از C. fetus
انواع هیلوباکتر
epidemiology
تشخیص آزمایشگاهی H.pylori
Treatment of Helicobacter pylori


جزوه باکتری شناسی دکتر آریان