۱۳۹۶ تیر ۲۰, سه‌شنبه

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

مقایسه اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 3

1-3-بیان مسئله. 3

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر