‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش

نمونه ای از فعالیت های دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده
ویژگی های فعالیت های باارزش افزوده پائین
Activity-Based costing/ management
مراحل و اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت
ABC/Mمقایسه مفهوم اقلام بها و فرآیند در
تجزیه و تحلیل ارزش فرآیند (PVA)
Customer profitability Analysis
تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
نتایج CPA برای مدیران

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری