‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۱, جمعه

کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ

کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ
به تعداد 248 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری


فصل 12- حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتی
فصل 13- مالیات بر درآمد در حسابداری مالی
فصل 14- قرردادهای اجاره
فصل 15- سرمایه گذاری بین شرکتها
فصل 16- بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آن
فصل 17- حسابداری نفت و گاز
فصل 18- افشای اطلاعات مالی
فصل 19- مباحث مطروحه در حسابداری بین المللی
فصل 20- حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ

کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ

کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ
به تعداد 248 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری


فصل 12- حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتی
فصل 13- مالیات بر درآمد در حسابداری مالی
فصل 14- قرردادهای اجاره
فصل 15- سرمایه گذاری بین شرکتها
فصل 16- بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آن
فصل 17- حسابداری نفت و گاز
فصل 18- افشای اطلاعات مالی
فصل 19- مباحث مطروحه در حسابداری بین المللی
فصل 20- حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

کتاب تئوری حسابداری 2 شباهنگ