‏نمایش پست‌ها با برچسب گزارش پروژه با موضوع بررسی انواع کارت هوشمند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب گزارش پروژه با موضوع بررسی انواع کارت هوشمند. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

گزارش پروژه با موضوع بررسی انواع کارت هوشمند

گزارش پروژه با موضوع بررسی انواع کارت هوشمند
به تعداد 75 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده
از حدود چهاردهه قبل، اولین کارتهای هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهای گسترده آنها با سرعتفزاینده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارتاست از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رایانه ای برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه این کارت ها بین 1 الی 64 کیلو بایت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالای مراقبت از اطلاعات ذخیرهشده، کاربرد این کارت ها را به کلیه عرصه های زندگی انسانگسترشداده است. دراین پروژه ضمن معرفی کارت-های هوشمند و اشاره ای به تاریخچه ظهور و رشد آنها،به فناوری انواع کارت های هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزایای استفادهاز این کارت ها، به کاربردهای کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛گردشگری؛ فرهنگی – رفاهی؛ پرداخت های روزمره شهروندان و خدمات نیروی انسانیسازمان ها توجه شده است.

الف-چکیده ........................................................................ 9
ب-مقدمه................................................................................ 10
ج-تاریخچه کارت های هوشمند..................................................... 12
د-فصل اول : مشخصات کارت هوشمند.......................... 17
 • .11مشخصات فیزیکی کارت هوشمند............................................ 17
 • 1.2 دسته بندی های کارت هوشمند............................................. 18
 • 2.1. 1دسته بندی بر اساس سطح تماسی .......................................... 18
 • 2.2.1كارت‌هاي هوشمند تماسي(Contact Smart Card)............................ 18
 • 3.2.1كارت‌هاي هوشمند غيرتماسي(Contactless Smart Card)..................... 19
 • 4.2.1كارت‌هاي هوشمند تركيبي(Dual-Interface Smart Card)................ 20
 • 1.2. .5دسته بندی بر اساس نوع تراشه................................ 20
 • 6.2.1انواع تراشه های کارت هوشمند................................... 20
 • 7.2.1تراشه های دارای حافظه............................................... 21
 • 8.2.1مدارهای مجتمع خاص منظوره............................................... 21
 • 9.2.1تراشه های دارای ریز پردازنده.............................................. 22
 • 3.1.افزایش کارایی و سرعت تعامل ....................................... 22
 • 4.1.استانداردهای کارت هوشمند..................................... 23
 • 1.4.1استانداردهای بین المللی کارت هوشمند.......................... 23
 • ISO/7816 2.4.1(استاندارد کارتهای هوشمند تماسی).................. 24
 • 3.4.1 استانداردهای کارت هوشمند غیر تماسی.................... 25
ه-فصل دوم : اجزاء کارت هوشمند............... 26
 • 1.2 اجزای اصلی کارت...................................... 26
 • 1.1.2 چاپ و برچسب گذاری............................... 27
 • 2.1.2 برجسته سازی........................................... 28
 • 3.1.2 تصویر سه بعدی.................................. 28
 • 4.1.2 قاب نشانگر.................................................... 28
 • 5.1.2 اجزای لمسی........................................................ 29
 • 6.1.2 علامت مغناطیسی................................... 29
 • 7.1.2 پیمانه تراشه............................................... 29
 • 8.1.2 انتن.................................................................... 30
 • 22. ریز کنترل کننده های کارت هوشمند.......................... 30
 • 1.2.2 پردازشگر......................................................... 35
 • 2.2.2 حافظه............................................................ 36
 • 1.2.2.2ROM........................................................ 37
 • 2.2.2.2SRAM................................................ 37
 • 3.2.2.2DRAM........................................... 38
 • .24.2.2EPROM ............................................. 39
 • 5.2.2.2 Flash & EEPROM.......................................... 40
 • 3.2 سخت افزار تکمیلی .................................. 40
و-فصل سوم : امنیت کارت هوشمند ............................... 43
 • 1.3 حملات رایج بر کارت های هوشمند ............................... 43
 • 1.1.3 مقدمه برای طبقه بندی حملات ................................. 43
 • 2.1.3 طبقه بندی حمله کنندگان ............................................. 44
 • 1.2.1.3 حملات از طریق خروجی به دارنده کارت و مالک کارت ..... 45
 • 2.2.1.3 حملات از طریق دارنده کارت به خروجی ................. 46
 • 3.2.1.3 حملات از طریق دارنده کارت به مالک اطلاعات ........... 46
 • 4.2.1.3 حملات از طرف صادر کننده علیه دارنده کارت................ 48
 • 5.2.1.3 حملات از طریق تولید کننده علیه صاحب اطلاعات............ 48
 • 2.3 اجرای سریع الگوریتم های رمزی AES در کارت های هوشمند ............. 48
 • 1.2.3 روش ترکیب شده ی AES...................................... 51
 • 1.1.2.3 الگوریتم انتخابی AES........................ 52
 • 2.2.3 برنامه ریزی حافظه ی COS................................ 56
 • 1.2.2.3 روش CSOD...................................... 58
 • 3.2.3 مرحله اجرا ............................................................. 60
 • 3.3 طراحی اصولی پردازشگرهای کارت هوشمند مقاوم در برابر دستکاری ........ 61
 • 1.3.3 حملات هجومی .................................................................. 62
 • 1.1.3.3 باز کردن بسته بندی کارت هوشمند...................................... 62
 • 2.1.3.3 بازسازی طرح ................................................................... 63
 • 4.1.3.3 ریزیابشگری دستی ............................................................ 63
 • 5.1.3.3 تکنیکهای بازخوانی حافظه................................................... 63
 • 6.1.3.3 تکنیکهای پرتوی ذره .......................................................... 64
 • 2.3.3 حملات غیر هجومی............................................ 64
 • 3.3.3 چاره جویی ها........................................................... 66
 • 1.3.3.3 سیگنال حالتی تصادفی........................................................ 66
 • 2.3.3.3 چند شیاره کردن تصادفی ................................................... 68
 • 3.3.3.3 حسگرهای فرکانس پایین قوی............................................. 68
 • 4.3.3.3 نابودی مدار بندی تست....................................................... 69
 • 5.3.3.3 شمارشگر برنامه محدود شده ............................................. 70
 • 6.3.3.3 شبکه های حسگر لایه بالا......................................... 71
ز-فصل چهارم : طراحی کارت هوشمند...................................... 73
 • 1.4طراحی و آزمایش تراشه کارت هوشمند با استفاده از شبکه .............. 73
 • 2.4 طـراحــی و ازمــایش تــراشه کارت هوشمنــد با استفــاده از شبکــه بـــر اساس تــراشه خودکار چرخه ای 74
 • 1.2.4 تراشه کارت هوشمند کار رکن 3 ............................. 75
 • 2.2.4 ساختار زنجیره....................................................... 76
 • 1.2.2.4 پروتکل پیوند خودزمان....................................................... 76
 • 2.2.2.4 انجام قابل سنجش.............................................................. 77
 • 3.2.2.4 تعویض پکت اطلاعاتی ...................................................... 78
 • 3.2.4 ترکیب و مجتمع کردن تراشه کارت هوشمند با استفاده از زنجیره ........ 79
 • 1.3.2.4 ساختار شبکه.................................................................... 80
 • 2.3.2.4 ادابپتور (مبدل برق) رابط شبکه.......................................... 80
ح-فصل پنجم : کاربردهای کارت هوشمند .............................. 82
 • 1.5 کاربردهای کارت هوشمند.......................................... 83
 • 2.5 کاربرد های شناسایی .............................................. 84
 • 3.5 کاربرد های مالی ............................................... 84
 • 1.3.5خدمات حمل و نقل درونشهری و بین شهری......................... 85
 • 2.3.5 خدمات کارت در حوزهگردشگری......................................... 87
 • 3.3.5 خدمات کارت هوشمند در حوزه فرهنگی – رفاهی................... 89
 • 4.3.5 خدمات کارت در حوزه پرداخت های شهروندان..................... 90
 • 5.3.5 خدمات کارت درحوزه نیروی انسانی ................................... 91
 • 4.5 كاربرد‌هاي نگهداري اطلاعات............................................ 91
 • 5.5 كارت‌هاي هوشمند چند منظوره ..................................... 92
 • 6.5 قسمت هايي از تکنولوژی های ساخت کارت هوشمند در ايران........................ 94
ط-نتیجه....................................................... 95
ی-منابع 96

گزارش پروژه با موضوع بررسی انواع کارت هوشمند