‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه منطق سطح ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه منطق سطح ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

جزوه منطق سطح ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه منطق سطح ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
به تعداد 14 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
شامل مباحث زیر می باشد.
تعریف منطق
اقسام منطق
ابواب منطق
صناعات خمسه
تجرید معلومات
موضوعات و مسائل علم منطق
مغالطه یا سفسطه
روابط چهارگانه
عناصر و خطای ذهن
انواع تعریف در منطق
ویژگی های تعریف
مباحث مرتبط با قضایا
انواع علم
جایگاه منطق در حکمت
مراتب تکاملی عقل
محصورات اربعه
نسبت های چهارگانه

جزوه منطق سطح ارشد دانشگاه آزاد اسلامی