‏نمایش پست‌ها با برچسب مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ تیر ۴, دوشنبه

مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع
به تعداد 24 صفحه قابل ویرایش ورد
مقدمه
برخي از خصوصيات ويژه‌ي كاتاليزگرها
اثر كاتاليزگرها در واكنشهاي تعادلي
نقش كاتاليزگري
كاتاليزگر و انرژي فعالسازي

مسموميت كاتاليزگرها
برخي از كاربردهاي صنعتي كاتاليزگرها
آب به عنوان كاتاليزگر
نفت خام و كاتاليزگرها
شكستن كاتاليزگري فراورده‌هاي سنگين نفت خام
بازسازي كاتاليزگري
ساخت كاتاليست جهت هيدروژناسيون انتخابي فنل به سيكلو هگزانون در فاز گازي
ساخت و ارزيابي كاتاليست‌هاي سه جانبه پالاديوم به منظور كنترل آلودگي ناشي از گازهاي خروجي از اگزوز اتومبيل‌ها
كارهاي پژوهشي كه در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است
كوپليمرهاي پيوندي با استفاده از پليمرها در پزشكي جهت انعقاد خون
دلايل آلودگي كاتاليست نيكل در هيدروژناسيون روغنهاي نباتي
از جمله ناخالصيهاي موجود در روغن قبل از هيدروژناسيون
كربن‌زدايي به روش استخراج توسط حلال و گازيفيكاسيون
ساخت نوهي كاتاليزگر نفتي با استفاده از فن‌آوري نانو

مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع