‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آذر ۷, سه‌شنبه

خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد

خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد
به تعداد 66 صفحه word قابل ویرایش
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

شامل فصول زیر می باشد.
مفاهیم بنیادی مبحث اندازه گیری و سنجش یا اندازه گیری و ارزشیابی
تهیه طرح آزمون
آزمونهای تشریحی
آزمونهای صحیح – غلط و جور کردنی
آزمونهای چند گزینه ای
سنجش هدفهای آموزشی مختلف با انواع آزمونها
اجرا ، نمره گذاری و تحلیل آزمونها
هنجارها و نیمرخها
Norms and profiles
روایی آزمون
پایایی آزمون
روشهای سنجش فرآیندها و فرآورده های یادگیری غیر شناختی
اجرا -نمره گذاری و تحلیل آزمون
استفاده از روشهای آماری برای تفسیر نمره های آزمون
هنجارها ونیمرخها 2
روایی آزمون2
پایایی آزمون2
ارزشیابی معلم
ارزشیابی از کار معلم

خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر سیف بصورت ورد