‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ آذر ۱۹, دوشنبه

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود
به تعداد 20 صفحه pdf
مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

اهمیت ثبات سود سهام
عوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سود
شکل های مختلف تقسیم سود
محدودیت های پرداخت سود سهام
چرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستند
و چندین عنوان دیگر

۱۳۹۷ تیر ۸, جمعه

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود
به تعداد 20 صفحه pdf
مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات
اهمیت ثبات سود سهام
عوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سود
شکل های مختلف تقسیم سود
محدودیت های پرداخت سود سهام
چرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستند
و چندین عنوان دیگر