۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

به تعداد 107 صفحه pdf و در سطح کارشناسی نوشته شده است.

چکیده
مقدمه
فلزات سنگین و مضر برای انسان
منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین
کادمیوم
نیکل
وانادیوم
روی
سرب و دیگر فلزات سمی
فلزات سنگین
جذب سطحی
تعادل جذب سطحی
عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی
ترمودینامیک جذب سطحی
سیستم های جذب سطحی
سیستم غیرپیوسته
سیستم بستر ثابت
بستر ضربه زده
بستر سیال شده
جاذب ها
جاذب های معدنی
جاذب های آلی
بیوجاذب ها
یافته ها
حذف فلزات سنگین از محیط آبی توسط جذب سطحی بر روی
پوست موز اصلاح شده
آماده سازی مواد
روش اصلاح جاذب
آزمایشات جذب
مدل های جذب
یافته ها
اثر PH در میزان جذب
بررسی تاثیر دوز جاذب
ایزوترم های جذب
بحث
دستاورد
حدف فلزات سنگین از پساب های صنعتی به وسیله ضایـعات
روده گوسفند
مواد و روش ها
روش کار
مطالعه اثر زمان
مطالعه اثر PH
محاسبات مربوط به ایزوترم
نتایج و بحث
اثر PH
تاثیر مقدار جاذب
و …
با پیشرفت تمدن بشری , توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار مانند مواد شیمیایی , نمک ها , فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو عوامل ایجاد بیماری هایی است که تأثیرات ناسازگاری بر روی رشد و سلامت جانوران و انسان ها را دارد. انتشار فلزات سنگین در محیط زیست به سبب صنعتی شدن و گسترش شهر نشینی مشکلات بزرگی در سراسر جهان به همراه داشته است و همچنین افزایش آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین سبب نگرانی های بسیار جدی به دلیل خصوصیات سرطان زایی , تجزیه ناپذیری و تجمع بیولوژیکی آنها شده است. جذب فلزات سنگین از پساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می شود. تاکنون روشهای مختلفی برای جذب این فلزات مورد توجه قرار گرفته است که استفاده از جاذب های زیستی از جمله این روش ها به شمار می رود. این امر به دلیل اقتصادی بودن , دستیابی راحت و منطبق با استاندارد های زیست محیطی است. در این مطالعه اساس عملکرد , مزایا و معایب روش های مختلف جذب فــــلزات سنگین مقایسه می شود.

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

جزوه حقوق تجارت 4

جزوه حقوق تجارت 4

ورشکستگی

دکتر فخاری

91 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگی امتحان


جزوه حقوق تجارت 4

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی
به تعداد 8 جلسه مباحث کلاس که پاورپوینت تبدیل به pdf شده
مناسب اساتید و دانشجویان جغرافیا و علوم زمین

What is geomorphology
لندفرم ها
تخریب و هوازدگی
سنگ ها از نظر پیکر شناسی
چینه بندی
فرآیند های حمل بر سطح دامنه ها
مباحث مرتبط با هرز آبهای اولیه
فرآیند حمل
مئاندر
مباحث مرتبط با سنگ
فرآیند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده
اشکال مهم تراکمی آبهای جاری
مخروط افکنه ها
پادگانه ها
نیمرخ تعادلی طولی بستر
زئومورفولوژی یخچال ها
فرسایش بادی

جزوه ژئومورفولوژی کاربردی

کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین

کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین
بی‌گمان رایانه در چند دهه کنونی از عوامل اصلی و کلیدی پیشرفت شناخته شده است. گردش درست امور، سرعت (تندی) در کارها و روش‌های اداری، بهره‌وری و خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها همه از مزایای رایانه‌هاست. امروزه سازمان‌ها جهت پردازش کارهایی چون نگهداری و به ‌روز رسانی حساب‌ها و دارایی‌های خود، راهشان را به سوی استفاده از رایانه‌ها باز نموده‌اند. کاربردهایی چون لوازم خانگی،‌ خودروها، هواپیماها و ابزار صنعتی، دستگاه‌های الکتریکی، کنترل انتقال نیرو و خطوط کارخانه‌ها و گیرنده ماهواره توسط رایانه سرویس‌دهی می‌شوند. همزمان با پیشرفت و سازماندهی سازمان‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، کشاورزی، صنعتی و … خدمات رایانه‌ای هر روز نفوذ خود را در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان نیز نشان می‌دهند. ولی دیگر رایانه‌های دومنطقی صفر و یک جوابگوی نیازهای بشر نیست و باید سیستم‌هایی ساخت که به به شیوه‌های چندمقداری تفکر و تعلم انسان نزدیک باشد و ابهام و عدم قطعیت را هم شامل شود. در این راستا منطق جدیدی به نام منطق فازی توسط پروفسور لطفی‌زاده معرفی شد و از آن پس انبوه مقالات برای پیاده سازی این منطق در سیستم‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های موجود، ارائه شد. هدف ما در این پژوهش هم بررسی جامعی پیرامون این مبحث و کاربردهای آن در یادگیری ماشین است. لذا پس از بیان تعاریف و تاریخچه و انواع روش‌های منطق فازی و یادگیری ماشین، مروری بر مقالات معتبر و جدید ارائه شده در این زمینه داشته و ایده‌های جدیدی که داده شده است را خواهیم گفت.

کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین

پاورپوینت جنگ نرم

پاورپوینت جنگ نرم
مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله
به تعداد 24 اسلاید قابل میرایش
مناسب اساتید و رائه دانشجویان

فهرست مطالب
تعریف جنگ نرم
اهمیت جنگ نرم
ابزارهاي جنگ نرم
شگردهاي جنگ نرم
راه‌هاي مقابله با جنگ نرم
عدم کارايي جنگ سخت عليه ايران

پاورپوینت جنگ نرم

جزوه کامل حسابداری مالیاتی

جزوه کامل حسابداری مالیاتی
جزوه دانش مالیاتی
به تعداد 110 صفحه pdf
مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

آنچه خواهید خواهد
بخش 1 جزوه دانش مالیاتی
بخش 2 چند پرسش و سوال
بخش 3 سوالات چهار جوابی
بخش 4 مسائل حل شده
بخش 5 مسائلی برای حل در کلاس

جزوه کامل حسابداری مالیاتی

جزوه کامل بررسی شعر معلقه

جزوه کامل بررسی شعر معلقه
جزوه اول بررسی شعر معلقه زهیر ابن ابی سلمی به تعداد 14 صفحه pdf
جزوه دوم بررسی شعر معلقه لبید ابن ابی ربیعه به تعداد 8 صفحه pdf
جزوه سوم بررسی شعر معلقه حارث ابن حلزه یشکری به تعداد 4 صفحه pdf
جزوه چهارمبررسی شعر معلقه امروء القیس به تعداد 26 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب سطح ارشد و دکتری

جزوه کامل بررسی شعر معلقه

پاورپوینت حجامت

پاورپوینت حجامت
به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

مقدمه
تعریف
انواع حجامت
روش انجام حجامت
حجامت در مورد بیماری های
محدودیت حجامت
عوارض

پاورپوینت حجامت

گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج

گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج
جهت اخذ مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای
به تعداد 215 صفحه pdf

فصل 1 کلیات و تعریف
فصل 2 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
فصل 3 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
فصل 4 مهندسی فاکتورهای انسانی
فصل 5 ایمنی در محیط کار
فصل 6 بیماری های ناشی از کار
فصل 7 بهسازی محیط کار

  1. گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
در قرن هفتم قبل از میلاد دولت ماد تشکیل شد در این عهد پرورش اسب و استفاده از ان مورد توجه بود ودر زمان هوخشتر مادی قشونی بوجود امد که پیاده نظام ان مسلح به تیر و کمان و شمشیر بود و سواره نظام تیر اندازان ماهری بودند که از کودکی اسب سواری،تیراندازی و قیاچ زدن عادت کرده بودن...

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها
به تعداد 107 صفحه pdf و در سطح کارشناسی نوشته شده است.
چکیده
مقدمه
فلزات سنگین و مضر برای انسان
منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین
کادمیوم
نیکل
وانادیوم
روی
سرب و دیگر فلزات سمی
فلزات سنگین
جذب سطحی
تعادل جذب سطحی
عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی
ترمودینامیک جذب سطحی
سیستم های جذب سطحی
سیستم غیرپیوسته
سیستم بستر ثابت
بستر ضربه زده
بستر سیال شده
جاذب ها
جاذب های معدنی
جاذب های آلی
بیوجاذب ها
یافته ها
حذف فلزات سنگین از محیط آبی توسط جذب سطحی بر روی
پوست موز اصلاح شده
آماده سازی مواد
روش اصلاح جاذب
آزمایشات جذب
مدل های جذب
یافته ها
اثر PH در میزان جذب
بررسی تاثیر دوز جاذب
ایزوترم های جذب
بحث
دستاورد
حدف فلزات سنگین از پساب های صنعتی به وسیله ضایـعات
روده گوسفند
مواد و روش ها
روش کار
مطالعه اثر زمان
مطالعه اثر PH
محاسبات مربوط به ایزوترم
نتایج و بحث
اثر PH
تاثیر مقدار جاذب
و …
با پیشرفت تمدن بشری , توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار مانند مواد شیمیایی , نمک ها , فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو عوامل ایجاد بیماری هایی است که تأثیرات ناسازگاری بر روی رشد و سلامت جانوران و انسان ها را

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها

ارزيابي طرح هاي صنعتي مطالعات فني اقتصادي مالي

ارزيابي طرح هاي صنعتي
مطالعات فني- اقتصادي - مالي
تأليف:
داود مجيديان
333 صفحه pdf

ارزيابي طرح هاي صنعتي مطالعات فني اقتصادي مالي

جزوه حقوق تجارت 2

جزوه حقوق تجارت 2

شرکت های تجاری

دکتر فخاری

70 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگی امتحان

جزوه حقوق تجارت 2

پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

تاليف دكتر عليرضا علي احمدي (دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران)

ايرج تاج الدين و مهدي فتح اله

به تعداد 420 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی
رویکردهای سنجش عملکرد
به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان – سطح ارشد و دکتری رشته حسابداری

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی

جزوه کامل رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی

جزوه کامل رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی
به تعداد 181 صفحه pdf
دست نوشته دانشجو از مباحث طول ترم بصورت مرتب

یکی از کاملترین و مرتب ترین جزوه های درس رادیولوژی که تقریبا همه ی سرفصل های درس اصول رادیولوژی و رادیوتراپی رو در بر داره

جزوه کامل رادیولوژی و تصویر برداری پزشکی

جزوه ارتعاشات مکانیکی پیشرفته

جزوه ارتعاشات مکانیکی پیشرفته
دکتر شاهرخ حسینی هاشمی(استاد، دانشگاه علم وصنعت)
109صفحه PDF
مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان


جزوه ارتعاشات مکانیکی پیشرفته

جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی

جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی
شامل 8 صفحه جامع و کامل بصورن pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع جهت آمادگی امتحانات

شامل مباحث زیر می باشد
1-سقوط امپراطوری روم غربی و هجوم بربرها
2-دولت های مرونژین و کارلوانژین – آغاز فئودالیسم در اروپای غربی
3-تعاریف فئودالیسم – وظایف واسال ها و مالکان – دوره بندی فئودالیسم
4.مانُر و مباحث مربوط به آن – تحولات ارضی در اروپا
5.ادامه تحولات ارضی در اروپا – وضعیت کلیساه

جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام
به تعداد 50 صفحه pdf
پاسخ به 36 سوال تشریحی مهم
مناسب جمع بندی و مرر سریع ایام امتحانات

در این جزوه پاسخ کامل و تشریحی سوالات ریر موجود است.

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با پاسخ تشریحی
پاسخ تشریحی به 36 سوال مهم
به تعداد 50 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریه ایام امتحانات

معنای لغوی تاریخ را توضیح دهید
اهمیت تاریخ از دیدگاه قرآن را بیان نمایید
آیت بودن تاریخ را توضیح دهید
اقسام سه گانه بررسی تاریخی و خصوصیات هر کدام را بنویسید
تاریخ از دیدگاه نهج البلاغه چه اهمیتی دارد
موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را بنویسید
نخستین ساکنان شهر مکه چه کسانی بودن و چرا به این ناحیه سکونت کردند
مفهوم جهل چیست و جاهیلیت به چه دوره ای گفته می شود . برخی مصادیق آنرا در قرآن کریم بیان کنید
اساس ملیت جامعه عرب جاهلی را چه چیزی تشکیل می داد
عرب جاهلی از نظر فرهنگی چه وضعیتی داشت
حوادث مهم دوران قبل از بعثت پیامبر ص را نام برده و دو مورد را توضیح دهید
با توجه به کلام امام ع – پیامبر ص در چه برهه ای از تاریخ به نبوت مبعوث گردیدند
مراحل دعوت پیامبر ص ر اتوضیح دهید
دلایل اصلی مخالفت قریش با پیامبر ص را بیان کنید
عام الحزن چیست ، توضیح دهید
واقعه لیله المبیت و اهمیت آنرا توضیح دهید
چرا تاریخ زندگی پیامبر ص در مدینه مهمترین فراز تاریخ اسلام است توضیح دهید
شرایط اجتماعی سیاسی یثرب در آستانه هجرت پیامبر ص به این شهر را به اختصار بیان کنید
پیامبر ص برای تامین امنیت داخلی و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وحدت میان ساکنان مدینه چه اقدامی نمودند
تغییر قبله روی چه انگیزه ای در کجا و چگونه صورت گرفت و چه نتیجه ای داشت
یکی از غزوات پیامبر را شرح دهید ( علل و نتایج )
محرکین اصلی نبر احزاب چه کسانی بودند ، علل پیروزی مسلمانان در این جنگ چه بود
سال ششم هجرت چه اهمیتی داشت
پیمان صلح حدیبیه چه نتایجی داشت
در چه تاریخی پیامبر ص به حجه الوداع رفت مهمترین رخ داد آن چه بود – توضیح دهید
بر اساس خطبه 94 نهج البلاغه سیمای پیامبر گرامی اسلام ص توصیف و ابعاد الگویی آنحضرت را بیان نمایید
چهار مورد از امتیازات و افتخارات حضرع علی ع را نام ببرید
جریان سقیفه چگونه بوجود آمد و عکس العمل امام علی ع در برابر آن چگونه بود
ویژگی های سه گروهی که در زمان حکومت امام علی ع در مقابل او قرار گرفتند چه بود و حضرت در مقابل آنها چه وظیفه ای داشت و چه اقدامی نمود
امام علی به افرادی که از ایشان سوال می کنند نسبت به فتنه از پیامبر ص سوال نفرموده ای ، چه می فرمایند
عوامل اصلی صلح امام حیسن ع را بیان کنید
عناصر محوری پیدایش قیام عاشورا را نام ببرید و علل جاودانگی آنرا بیان کنید
سیاست امویان با اهل بیت ع بعد از واقعه کربلا بر چه پایه ای استوار بود ، عوامل سقوط امویان را برشمارید
چگونگی به حکومت رسیدن عباسیان و ویژگی های کلی آنان را باختصار توضیح دهید
چه تفاوتی بین نائبان امام زمان در غیبت کبری و سفیران آنحضرت در غیبت صغری وجود دارد
حقیقت انتظار فرج چیست و چرا برترین عبادات دانسته شده است
چرا در روایات از زمان غیبت به دوره حیرت یاد شده است

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
در قرن هفتم قبل از میلاد دولت ماد تشکیل شد در این عهد پرورش اسب و استفاده از ان مورد توجه بود ودر زمان هوخشتر مادی قشونی بوجود امد که پیاده نظام ان مسلح به تیر و کمان و شمشیر بود و سواره نظام تیر اندازان ماهری بودند که از کودکی اسب سواری،تیراندازی و قیاچ زدن عادت کرده بودن…

پاورپوینت تاریخ تربیت بدنی قبل از اسلام

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری

ارائه مبحث ریسک و بازده – 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی
دانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت
فایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدت
ارائه فصل 15 کتاب تصمیم گیری -اوراق بهادار با درامد ثابت و سهام عادی
ارائه فصل 16 درس تصمیم گیری در مسائل مالی کتاب دکتر وکیلی فرد
ارائه فصل 17درس تصمیم گیری- تعیین ارزش
ارائه فصل 18درس تصمیم گیری در مسائل مالی -تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها
فصل 19 ارائه درس تصمیم گیری ادغام و تحصیل -کتاب دکتر وکیلی فرد
پاورپوینت پرتفوی – فصل 20 کتاب تصمیم گیری دکتر وکیلی فرد
ارائه فصل 21 فرایند مدیریت ریسک تصمیم گیری در مسائل مالی

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد