‏نمایش پست‌ها با برچسب فایل های پاورپوینت هوش رقابتی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب فایل های پاورپوینت هوش رقابتی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

فایل های پاورپوینت هوش رقابتی

فایل های پاورپوینت هوش رقابتی

تعداد 17 فایل پاور پوینت هوش رقابتی
مناسب جهت ارائه در کلاس درس
کارشناسی – ارشد- دکتری

نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها (هوشمندی کسب و کار – هوشمندی رقابتی)
The Competitive Intelligence Edge
THE “VALUE ADD” TO INFORMATION
Librarians and Competitive Intelligence
Pharmaceutical Industry Dynamics that drove the formation & growth of the Competitive Intelligence function
hoosh reghabati dar ketabdari
hoosh kasbokar -danesh
Conference on Intellectual Property Rights for SMEs
Competitor Analysis
Competitive Intelligence
Competitive Intelligence Part 2 – Using Internet Resources – Hands-0n!
Competitive Intelligence
Competitor Analysis
Competitive Intelligence
Competitive Intelligence Part 2 – Using Internet Resources – Hands-0n!
Competitive Intelligence forInternet Researchers
Competitive Intelligence and IT
Competitive Intelligence A Sword For That War Called Business
Competitive Intelligenc2e
Using Offensive and Defensive Intelligence to boost your Innovation
عنایت فرمایید تعداد 10 فایل به زبان اصلی می باشد.