‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی


جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد.

+. آزمایش برش مستقیم
+. آزمایش دانه بندی خاک
+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل
+. آزمایش هم ارز ماسه ای
+. آزمایش هیدرومتری
+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا
+. آزمایش نفوذ پذیری
+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها
+. آزمایش تحکیم
+. آزمایش تک محوری (محصور)
+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد
+. جدول تصحیح درجه حرارت