‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۸, شنبه

جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1

جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1
129 صفحه pdf
فهرست مطالب:
حساب تغییرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبری و غیر جبری / معادلات با مشتقات جزئی و تبدیلات انتگرالی / توابع مختلط / روش باقیمانده وزنی / جبر ماتریس

جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1