‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه دست نویس فیزیک هالیدی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه دست نویس فیزیک هالیدی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ مهر ۲۷, شنبه

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی
به تعداد 65 صفحه pdf
جزوه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس با کیفیت خوب

شامل مباحث کلی زیر می باشد
کمیت های فیزیکی
ضرب برداری
حرکت در صفحه
دینامیک ذره
دینامیک ذره 2
انرژی جنبشی و کار
انرژی پتانسیل و بایستگی انرژی
مرکز جرم (یک نقطه خاص در اجسام)
برخورد
دوران
غلتش
ماشین آتو
بررسی قرقره متحرک
حرکت در سطوح
و مجموعه مباحث مرتبط

۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی

به تعداد 65 صفحه pdf
جزوه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس با کیفیت خوب

شامل مباحث کلی زیر می باشد
کمیت های فیزیکی
ضرب برداری
حرکت در صفحه
دینامیک ذره
دینامیک ذره 2
انرژی جنبشی و کار
انرژی پتانسیل و بایستگی انرژی
مرکز جرم (یک نقطه خاص در اجسام)
برخورد
دوران
غلتش
ماشین آتو
بررسی قرقره متحرک
حرکت در سطوح
و مجموعه مباحث مرتبط

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی

۱۳۹۶ مهر ۷, جمعه

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی
به تعداد 65 صفحه pdf
جزوه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس با کیفیت خوب

شامل مباحث کلی زیر می باشد
کمیت های فیزیکی
ضرب برداری
حرکت در صفحه
دینامیک ذره
دینامیک ذره 2
انرژی جنبشی و کار
انرژی پتانسیل و بایستگی انرژی
مرکز جرم (یک نقطه خاص در اجسام)
برخورد
دوران
غلتش
ماشین آتو
بررسی قرقره متحرک
حرکت در سطوح
و مجموعه مباحث مرتبط

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی