‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آذر ۱۹, یکشنبه

پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی

پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی
به تعداد 32 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان ارشد رشته تکنولوژی آموزشی


رویکرد موضوعی
قدمت
ویژگیهای مشترک
مدافعان
هنری موریسون سخنگوی این دیدگاه
بلوم :یادگیری در حد تسلط
مخالفان این دیدگاه
آرمانهای تربیتی
تلقی نسبت به فرایند یادگیری
تلقی نسبت به یادگیرنده
تلقی نسبت به فرایند آموزش
تلقی نسبت به محیط یادگیری
نقش معلم
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها
مقدمه
دید گاه دیسیپلینی
تلقی نسبت به فرایند یادگیری
تلقی نسبت به یاد گیرنده
تلقی نسبت به فرایند آموزش
تلقی نسبت به محیط یادگیری
نقش معلم
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها
معنای لغوی دیسیپلین
مدافعان دیدگاه دیسیپلینی

پاورپوینت رویکرد موضوعی و دیسیپلینی