‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۱, جمعه

کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم

کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم
به تعداد 423 صفحه pdf

شامل سرفصل های زیر می باشد.
فصل ۱: کليات و مفاهيم
فصل ۲: انواع داده ها
فصل ۳: توابع ورودي و خروجي
فصل ۴: عبارت، دستور، عملگر
فصل ۵: دستورهاي کلي
فصل ۶: توابع و کلاس حافظه
فصل ۷: آرايه ها
فصل ۸: اشار هگرها
فصل ۹: نوعهاي تعريف شده
فصل ۱۰ : فايلها
فصل ۱۱ : مطالب تکميلي
پاسخ خودآزماييها
آزمونهاي کلي
ضمايم
واژه نامة انگليسي فارسي

کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم