‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری
به تعداد 57 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع

شامل 5 فصل با موضوعات زیر:
- کلیات
- نوع شناسی و کارکرد کارآفرینان
- رویکرد چهارگانه به نطریه های کارآفرینی
- کارآفرینی رهیافت اقتصادی
- کارآفرینی رهیافت روان شناسی
- عوامل موقر بر ظهور کارآفرینی

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری

۱۳۹۶ بهمن ۱۵, یکشنبه

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری
به تعداد 57 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع
شامل 5 فصل با موضوعات زیر:
- کلیات 
- نوع شناسی و کارکرد کارآفرینان
- رویکرد چهارگانه به نطریه های کارآفرینی
- کارآفرینی رهیافت اقتصادی
- کارآفرینی رهیافت روان شناسی
- عوامل موقر بر ظهور کارآفرینی

خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری