‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ مرداد ۲۵, پنجشنبه

جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی

جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی
به تعداد 71 صفحه pdf

شامل مباحث :
ژنتیک مولکولی چیست
ترکیبات مولکول در ژنتیک مولکولی
در اکسی ریبوز نو کلئیک اسید  DNA
بازهای نیتروژنی
ساختار DNA
خصوصیات تکثیر DNA
مدل و مکانیزم تکثیر DNA
ریبونو کلوئیک اسید RNA
سنتز پروتئین
سه نوع اصلی RNA
آغاز و پایان نسخه برداری
پروسه mRNA
کدهای ژنتیکی
ترجمه
ریبوزوم - محل ترجمه
مهندسی ژنتیک
مراحل مهندسی ژنتیک
آنریمهای برشی
وکتور و انواع مختلف آن
روشهای انتقال ژن
کاربردهای ژنتیک مولکولی

جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی