‏نمایش پست‌ها با برچسب پاسخ به تمارین مبحث سیستم تولید به هنگام(jit). نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاسخ به تمارین مبحث سیستم تولید به هنگام(jit). نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

پاسخ به تمارین مبحث سیستم تولید به هنگام(jit)

پاسخ به تمارین مبحث سیستم تولید به هنگام(jit)
به تعداد 12 صفحه قابل ویرایش ورد
مناسب مرور سریع و جمع بندی امتحانات پایان ترم ارشد حسابداری

در این فایل پاسخ سوالات زیر مطرح شده است.

تعریف JIT
بستر مناسب فرهنگی و نظام کاری در ژاپن که در پیدایش JIT بسیار موثر بودند، عبارتند از

پیش­شرطهای موفقیت JIT
سیستم کششی کالا در فرآیند JIT
اهداف اجرای سیستم JIT
اهدافی که دارای طیف زمانی بلندمدت و کوتاه مدت هستند و شامل موارد زیر می باشند:
اجزای JIT
عناصر کلیدی سیستم jit
مراحل پیاده­سازی JIT
عامل زمان و سرعت درJIT
اندازه گیری کارایی در JIT
مزایای JIT
محدودیتهای سیستم تولید به موقع(در نگاه اجمالی)
محدودیت های JIT در نگاه کلی
عناصر و ویژگی های عمده ی سیستم JIT
اجرایJIT در ایران و مشکلات موجود در برابر آن

پاسخ به تمارین مبحث سیستم تولید به هنگام(jit)