‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت جزوه زیست جانوری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت جزوه زیست جانوری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آبان ۵, جمعه

پاورپوینت جزوه زیست جانوری

پاورپوینت جزوه زیست جانوری
به تعداد 125 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان
و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

سرفصل مباحث به شرح زیر می باشد.
الگوی تکاملی جانداران
انواع تخمک
q مراحل مختلف تسهیم
qمراحل جنینی در قورباغه
qانواع بافتها
q انواع بافتهای مهره دارن
q خصوصیات تعیین کننده طرح ساختمانی جانوران
بند بند شدگی یا متامریسم
تقسيم بندي موجودات داراي ٣لايه جنيني بر اساس وجود يا عدم وجود سلوم
صنوف عموماً پذیرفته شده
سلسله های جانوری
تولید مثل جنسی
qرده بندی پروتوزوا بر اساس نحوه حرکت
چهار گروه قدیمی پرتوزوا
شاخه سارکو ماستیگوفورا
تولید مثل اوگلنوئیدها
تاژك داران جانوريZoomastigophora
انواع پاهای کاذب در آمیبی ها
آميب جلددار چند حجره اي (روزنداران)
خصوصیات اکتینوپودا
حرکت در اکتینوپدها
فیزیولوژی سارکودینا
تغذیه
تولید مثل
Phylum: Apicomplexa
Class: Sporozoa
Subclass: Coccidia
حرکت در مژه داران
موازنه آب در مژه داران
تولیدمثل در مژه داران
الگوهاي بدن جانوران
مهمترين خصوصيات تعيين كننده طرح ساختماني پرسلولي ها
بند بند شدگي بدن (Segmentation)
اسفنجها (Porifera)
ساختمان بدن اسفنجها
مزوهیل (Mesohyl)
اجزای نگهدارنده اسفنجها
انواع اسفنجها
تغذیه اسفنجها
تولید مثل اسفنجها
تولیدمثلی جنسی اسفنها

پاورپوینت جزوه زیست جانوری