‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب چهار مفهوم اساسی در روانکاوی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خلاصه کتاب چهار مفهوم اساسی در روانکاوی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آذر ۱۵, چهارشنبه

خلاصه کتاب چهار مفهوم اساسی در روانکاوی

خلاصه کتاب چهار مفهوم اساسی در روانکاوی
به تعداد 38 صفحه pdf
ژَك لَكان
گردآورنده : ژَك اَلَن ميلِر
ترجمة : دكتر كرامت موللي

یک
– تكفير
– چه چيز مرا مجاز به سخن گفتن مي كند؟
– مضحكه
– كار عملي چيست ؟
– مابين علم و مذهب
– فردهيستريك و آرزومندي فرويد

دو
ضمير ناآگاه فرويد و ضمير ناآگاه ما
– فكر بدوي
– علتي وجود ندارد مگر آنجا كه چيزي ب لنگد
– درز و شكا ف، مان ع، بازيافت ن، از دست دادن
– عدم امتداد
Singnor elli – سينيورِلي