۱۳۹۷ اسفند ۱۶, پنجشنبه

تحقیق در مورد پرورش بوقلمون

تحقیق در مورد پرورش بوقلمون
به تعداد 32 صفحه قابل ویرایش ورد
مناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان

مقدمه ای بر پرورش بوقلمون
نامیدن
پرواز
تاریخچه اهلی شدن
تاریخچه نگهداری در ایران
طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی
تقسیم بندی بر حسب وزن
مختصری از فیزیولوژی بوقلمون
جیره های غذایی
شرایط ماشینهای جوجه کشی
نکات مهم در مورد مدیریت سالن
توصیه هایی در مورد بوقلمون
خصوصیات بوقلمون های تجاری
نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاری
واکسیناسیون
تغذیه بوقلمونها
اندام شناسی
ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی
ناهنجاریهای پا در طیور گوشتی و بوقلمونها
چه عواملی باعث بوجود آمدن ناهنجاریهای پا میشوند؟
Perosis
حرارت
وسائل نگهداری جوجه بوقلمون
استفاده از نور برای پرورش بوقلمون
آشنایی با دو نوع بوقلمون:برنز آمریکای شمالی و سفید هلندی
اطلاعات ویژه مراقبتی
تاسیس تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون صنعتی
بهینه کردن عملکرد بوقلمون در تابستان
منابع

تحقیق در مورد پرورش بوقلمون

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی
رشته مهندسی مکانیک گرايش ساخت‌ و‌ تولید
به تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد

فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه1
1-1 مقدمه. 2
1-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2
1-3 پوسته‌های کامپوزیتی... 5
1-4 فرآیند رشته‌پیچی... 6
1-4-1 رشته‌پیچی مرطوب... 9

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

خلاصه کتاب تحلیل فضای شهری

خلاصه کتاب تحلیل فضای شهری – انتشارات دانشگاه پیام نور
به تعداد 40 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی شهرسازی

جزوه شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد.
آشنایی با مفهوم طراحی شهری
انسان ، شهر و عناصر مختلف آن
فضاهای شهری و انواع مختلف آن
رابطه انسان و مکان و کیفیات مطرح در خلق شهرهای موفق
معرفی تحلیل چند نمونه از فضاهای شهری موفق

خلاصه کتاب تحلیل فضای شهری

کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دکتری


جزوه خط مشی گذاری عمومی
کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دکتری
به تعداد 161 صفحه pdf
جزوه شامل خلاصه ای مفید و کاربردی از پنج منبع اصلی کنکور دکتری می باشد و دیگر نیازی به مطالعه همه کتاب ها ندارید
خواندن آن به تمامی دانشجویان دکتری مدیریت دولتی توصیه می شود.

کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دکتری