‏نمایش پست‌ها با برچسب نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آبان ۶, شنبه

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي

نظريه ھاي جامعه شناسي ۲
رشته علوم اجتماعي
نام منبع و مؤلف : نظريه ھاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي
271 صفحه اسلاید پی دی اف شده
فصل چھارم:انواع نظريه ھاي جامعه شناختي نو مارکسيستي
فصل پنجم :نظريه کنش متقابل نمادين
فصل ششم:جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانه
فصل ھفتم : نظريه تبادل و جامعه شناسي رفتاري

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر،جورج ريتزر ، ترجمه محسن ثلاثي