‏نمایش پست‌ها با برچسب دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی

دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی
Cyclic Development of Sedimentary Basins, Volume 57 (Developments in Sedimentology) free download
به تعداد 530 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی

Jannes M. Mabesoone and Virg Inio H. Neumann
series editor : A.J. van L oon