‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی
به تعداد 25 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات

سرفصل های مهم ذکر شده در جزوه
تعریف مفاهیم اصلی
نظریه های کلاسیک مدیریت (تایلور)
 نظریه های کلاسیک مدیریت (فایول و وبر)
نظریه های سیستمی در مورد مدیریت
بوروکراسی
نظریه انتخاب عمومی
تمرکز و عدم تمرکز
رویکرد سنتی و مدرن در مدیریت
شرکت های دولتی
اصلاح نظام اداری - رویکرد کلان و خرد

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی