‏نمایش پست‌ها با برچسب دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۱۶, یکشنبه

دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی

دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول دکتر سیدعلی میرعشقی
ویراست دوم به تعداد 352 صفحه pdf

فصل اول مقدمه بر فیزیک الکترونیک
فصل دوم دیود پیوندی
فصل سوم مدارهای دیودی
فصل چهارم ترانزیستور پیوندی دو قطبی
فصل پنجم طراحی مدارهای بایاس ترانزیستور
فصل ششم تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانس های پایین
فصل هفتم ترانزیستورهای اثر میدان

دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی