‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
به تعداد 129 صفحه pdf

این جزوه بر اساس کتاب prausnitz می باشد
مباحث فصل اول و دوم کتاب در صفحات 1 تا 14 این جزوه می باشد
مباحث فصل سوم کتاب در صفحات 14 تا 28 این جزوه می باشد
مباحث فصل چهارم کتاب در صفحات 29 تا 52 این جزوه می باشد
مباحث فصل پنجم کتاب در صفحات 52 تا 83 این جزوه می باشد
مباحث فصل ششم کتاب در صفحات 83 تا 106 این جزوه می باشد
Appendix J کتاب بصورت تایپ شده در انتهای جزوه آمده است.

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی