‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه زیست مولکولی پیشرفته. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه زیست مولکولی پیشرفته. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ آذر ۱۲, یکشنبه

جزوه زیست مولکولی پیشرفته

جزوه زیست مولکولی پیشرفته
به تعداد 100 صفحه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس

جروه با مباحث زیر شروع می شود.
همانند سازی dna
سه تفاوت عمده dna و rna
اشکال dna


و در نهایت با مباحث زیر به پایان میرسد.
پروژه تعیین توالی
مطالعات celegance
تکنیک serial analysis of gene expression