۱۳۹۷ فروردین ۵, یکشنبه

پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM
به تعداد 116 صفحه قابل ویرایش ورد

فصل اول : مقدمه و معرفی
مقدمه1
بیان مسأله3
اهمیت و ضرورت پژوهش6
اهداف پژوهش7
هدف کلی7
اهداف اختصاصی7
محدودیت های پژوهش8
الف) حدود8
ب) محدودیت8
تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زیربنای نظری2
مطالعه و بررسی تشخیص شغل2
ویژگی های شغلی3
نظریه اسناد به ضرورت های کار5
الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:7
نظریه هاکمن و اولدهام8
الگوی ویژگی های شغلی (JCM)11
مولفه های ویژگی های شغلی14
الف- تنوع مهارت ها15
ب- هویت وظیفه15
ج- اهمیت وظیفه15
د- استقلال و آزادی در عمل16
ه- بازخورد16
پیشینه پژوهش18
نتيجه گيري از تحقيقات انجام شده:23
فصل سوم : روش­شناسی پژوهش
روش اجراي پژوهش26
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری26
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش26
جمع آوری داده ها28
روايي و پايايي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه ها)28
الف ) روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گيري :28
ب)پايايي ابزار اندازه گيري:29
فصل چهارم : یافته های پژوهش
توصيفويژگي هايفرديآزمودني هايپژوهش32
توصیف ابعاد سازنده متغیر های تحقیق38
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها45
آمار استنباطی46
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری58
حدود66
محدودیت66
پیشنهادهای تحقیق67
پیشنهادات برخاسته از یافته های تحقیق67
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده68
منابع70

پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

پروژه با عنوان ربات مسيرياب (هفت سنسور)

پروژه با عنوان ربات مسيرياب (هفت سنسور)
به تعداد 95 صفحه قابل ویرایش ورد

فهرست مطالب
عناوین شماره صفحه
 • مقدمه1
 • فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 2
 • 1-1- ربات 3
1-1-1- تعاریف ربات4
1-1-2- علم رباتیک 6
1-1-3- مزایای رباتها7
1-1-4- معایب رباتها7
 • 1-2- تاریخچه رباتها 8
 • 1-3- دسته بندی رباتها 12
1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن 12
1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا13
1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی13
 • 1-4- انواع رباتها 14
1-4-1- رباتهای متحرک 14
1-4-2- ربات همکار15
1-4-3- نانوبات16
 • 1-5- طبقه بندی رباتها 18
1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد 18
1-5-1-1- رباتهای صنعتی18
1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی 18
1-5-1-3- رباتهای نظامی 18
1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل 19 1-5-2-1- نسل اول 19
1-5-2-2- نسل دوم 19
1-5-2-3- نسل سوم 20
1-5-2-4- نسل چهارم21
 1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها 23
1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی 23
1-5-3-2- موتورهای DC23
1-5-3-3- موتورهای AC24
 • فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها) 25
 • 2-1- کاربرد رباتها 26
2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر 26
2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات27
2-1-3- ربات تعقیب خط 28
2-1-4- ربات حس کننده تماس29
2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما30
2-1-6- ربات پذیرش 31
 • 2-2- اجزاء اصلی یک ربات 32
2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر32
2-2-2- سنسورها 34
2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس34
2-2-2-2- سنسورهای القائی35
2-2-3- کنترلر 39
2-2-4- واحد تبدیل توان 41
2-2-4-1- موتور 41
2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها 42
2-2-5- محرک مفاصل 44
 • فصل سوم (ربات مسیریاب) 45
 • 3-1- ربات مسیریاب 46
3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور 47
3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب 49
3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب50
3-1-4- مدار ربات مسیر یاب52
3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب53
3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور 57
 • منابع و ماخذ58

مقدمه :
اتوماسيون در بخشهاي مختلف صنعت و كارهاي توليدي در چند دهه اخير ظهور پيدا كرده است و روز به روز نيز در حال توسعه مي باشد. بيش از چند دهه از ظهور كارخانجات كاملاً مكانيزه كه در آنها تمامي پروسه ها اتوماتيك بوده و نيروي انساني در آن نقش اجرائي ندارد، نمي گذرد. اما در چند ساله اخير شاهد بوجود آمدن كارخانجات مكانيزه اي بوده ايم كه طراحي، ساخت و نحوه كار آنها واقعاً حيرت انگيز است. ايده و دانش كنترل اتوماتيك و استفاده از سيستمهاي مكانيزه در كارخانجات به جنگ جهاني دوم مي رسد. ما تحولات عظيم و چشمگير آن در سالهاي اخير بوقوع پيوسته است.
رُبات یا روبوت وسیله‌ای مکانیکی جهت انجام وظایف مختلف است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورات مختلف برنامه‌ریزی گردد و یا یک سری اعمال ویژه انجام دهد. مخصوصا آن دسته از کارها که فراتر از حد توانایی‌های طبیعی بشر باشند. این ماشینهای مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن اعمالی از قبیل احساس کردن درک نمودن و جابجایی اشیا یا اعمال تکراری شبیه جوشکاری تولید می‌شوند.


۱۳۹۷ فروردین ۱, چهارشنبه

خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم

خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم
به تعداد 40 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات ارشد پژوهش علوم اجتماعی
فهرست
کتاب نخست : نقش تقسیم کار
طرح مشکل 
فصل اول :روش تعیین این نقش
فصل دوم:همبستگی خود به خودي یا همبستگی از راه همانندي
فصل سوم: همبستگی ناشی از تقسیم کار،یا همبستگی آلی
فصل چهارم:دلائلی دیگر در تایید مطالب پیشین 
فصل پنجم و ششم :تفوق تدریجی همبستگی آلی و نتایج آن
فصل هفتم:همبستگی آلی و همبستگی قراردادي

کتاب دوم :علل و شرایط
فصل اول : پیشرفت هاي تقسیم کار و پیشرفت هاي سعادت 
فصل دوم :علت ها 
فصل سوم :عوامل ثانوي 
فصل چهارم:عوامل ثانوي(دنباله)
فصل پنجم :نتایج فصول پیشین

کتاب سوم :صور نابهنجار
فصل اول :تقسیم کار 
فصل دوم :تقسیم کار اجباري 
فصل سوم :دیگر صور نابهنجار 
نتیجه گیري

خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم
به تعداد 32 صفحه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی

پیشگفتار
مقدمه
درباره امیل دورکیم
نگاه کلی به این اثر
تعریف پدیده دینی و دین
دریافت های اصلی دین بنیانی - جان پرستی
دریافت های اصلی دین بنیانی - طبیعت پرستی
توتم پرستی به عنوان دین بنیانی
باورهای توتمی به معنای خاص کلمه
خواستگاه باورها
مفهوم کلی روان
مفهوم کلی اوراح و خدایان
آیین عبادی منفی و کارکردهای آن مناسک زاهدانه
کیش عبادی مثبت
مناسک کفاره پرداز و ابهام موجود در مفهوم کلی لاهوت
نتیجه گیری

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی
به تعداد 25 صفحه pdf
مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات

سرفصل های مهم ذکر شده در جزوه
تعریف مفاهیم اصلی
نظریه های کلاسیک مدیریت (تایلور)
 نظریه های کلاسیک مدیریت (فایول و وبر)
نظریه های سیستمی در مورد مدیریت
بوروکراسی
نظریه انتخاب عمومی
تمرکز و عدم تمرکز
رویکرد سنتی و مدرن در مدیریت
شرکت های دولتی
اصلاح نظام اداری - رویکرد کلان و خرد

جزوه درس سیاست گذاری رشته علوم سیاسی

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
به تعداد 187 صفحه pdf

کلیات
ادبیات تحقیق
- بخش اول بازار سرمایه ایران
- شرح مطالعات خارجی انجام شده
جمع آوری اطلاعات و محاسبه نرخ های بازده
روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های آماری و پردازش آن ( آزمون فرضیه ها )
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام (شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار)

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام (شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار)
به تعداد 198 صفحه pdf
دفاع شده برای رشته مدیریت دکتری گرایش مالی

پیشگفتار
چکیده
کلیات طرح تحقیق
مروری بر ادبیات موضوع
الگوها و روش تحقیق
برآورد الگوها و تحلیل یافته ها
خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات
پیوست ها
منابع و ماخذ

پایان نامه با عنوان بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام (شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار)

داروهای شیمی درمانی - Cancer Chemotherapy farsi

داروهای شیمی درمانی - Cancer Chemotherapy farsi
به تعداد 96 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان پزشکی

هدف از درمان سرطان
سیستیت هموراژیک حاد
Alkylating Agents
عوارض عمده گروه آلکیلاسیون
Cyclophosphamide Metabolism
 Alkylating-Related Agents
سمیت سیس پلاتین
متوترکسات
مکانسم عمل 5-FU
موکوزیت
وین کریستین
آلکالوئید های وینکا  Vinca rosa
وین بلاستین Vinblastine
Taxanesتاکسان ها
Podophyllotoxins
توپوتکان - ارينوتکان
دوکسوروبیسین
 
آنتی بیوتیک ها
 
Anthracyclines
 
سمیت قلبی
 
Bleomycin بلئومایسین
 
هورمون ها
 
GNRH Agonists
 
مهارگر آروماتاز
 
داروهاي جديد
Bevacizumab
مقاومت
سرطان های ثانویه

داروهای شیمی درمانی - Cancer Chemotherapy farsi

۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی
به تعداد 8 صفحه قابل ویرایش ورد
مناسب دانشجویان گروه پزشکی

فارماکولوژی
اجزا یک شناسنامه دارویی
 مورد مصرف و منع مصرف 
چهار منشاء عمده مشتق داروهای طبی
تقسیم بندی داروها بر اساس گروههای خطر
تقسیمات دستگاه عصبی
اشکال دارویی
اثرات تداخلی گیرنده-دارو
لیست داروهای پیش بیمارستانی 
بصورت جدول

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی

پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان

پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان
راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری
به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

مقدمه
اعتبار و حساب های دریافتنی
اجزای سیاست اعتباری
جریان های نقدی ناشی از اعطای اعتبار
سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی
شرایط فروش ها
تجزیه و تحلیل سیاست اعتباری
سیاست اعتباری بهینه
تجزیه وتحلیل اعتبار مشتریان
سیاست وصول مطالبات
مدیریت موجودی کالا
ABC approach
روش مقدار مطلوب سفارش
میانگین موجودی ها در روش مقدار مطلوب
موجودی کالا در سیستم بهنگام

پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش

نمونه ای از فعالیت های دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده
ویژگی های فعالیت های باارزش افزوده پائین
Activity-Based costing/ management
مراحل و اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت
ABC/Mمقایسه مفهوم اقلام بها و فرآیند در
تجزیه و تحلیل ارزش فرآیند (PVA)
Customer profitability Analysis
تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
نتایج CPA برای مدیران

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری

Rencher .Methods of multivariate analysis کتاب زبان اصلی روشهای تحلیل چند متغیره ویرایش دوم اثر رنچر

Rencher .Methods of multivariate analysis
کتاب زبان اصلی روشهای تحلیل چند متغیره ویرایش دوم اثر رنچر
یکی از منابع اصلی درس چند متغیره پیوسته و آزمون دکتری آمار زیستی
به تعداد 732 صفحه pdf
عنایت فرمایید این کتاب تماما به زبان اصلی می باشد.


Rencher .Methods of multivariate analysis کتاب زبان اصلی روشهای تحلیل چند متغیره ویرایش دوم اثر رنچر

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری (فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر)

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش

نمونه ای از فعالیت های دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده
ویژگی های فعالیت های باارزش افزوده پائین
Activity-Based costing/ management
مراحل و اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت
ABC/Mمقایسه مفهوم اقلام بها و فرآیند در
تجزیه و تحلیل ارزش فرآیند (PVA)
Customer profitability Analysis
تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
نتایج CPA برای مدیران


پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری (فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر)

۱۳۹۶ اسفند ۱۷, پنجشنبه

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.S) در رشته صنایع غذایی
به تعداد 96 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول:1
کلیات.. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- طرح موضوع. 2
1-3- بیان مسئله. 3
الف- عوامل موثر بر عطر و طعم پنیر:4
1- گلیکولیز. 4
2- لیپولیز. 4
3- پروتئولیز. 5
4- دما5
1-3-1- تعريف پنير. 7
1-3-2- منشاء تاريخي پنير. 7
1-3-3- طبقه بندي واريته‌هاي پنير. 9
1-3-3-1- پنیر اولترافیلتراسیون(UF)11
1-3-4- ارزش تغذیه‏ای پنير. 12
1-3-5- مواد تشکیل دهنده پنیر. 15
1-3-6- سرانه مصرف پنیر. 16
1-4- فرایند تولید پنیر. 19
1-4-1- آماده سازی شیر. 19
1-4-2- آنزيم رنين و انعقاد شير. 19
1-4-3- سينرسيس... 20
1-4-4- رسيدن پنير. 20
1-4-4-1- پروتئوليز. 23
1-4-4-2- ليپوليز. 26
1-4-4-3-گلیکولیز. 28
1-5- تغییر در عطر و طعم پنیر. 30
1-6- تغییر در بافت پنیر. 30
1-7- تسریع رسیدن پنیر. 32
1-7-1- افزایش دمای رسیدن. 33
1-7-2- آنزیم‏های خارجی.. 34
1-7-3- اصلاح سلول‌های باکتریایی از طریق فیزیکی یا شیمیایی.. 35
1-7-4- اصلاح ژنتیکی باکتری‌های آغازگر. 35
1-7-5- کشت‌های کمکی.. 36
1-7-6- محلول‌های آبکی پنیر. 36
1-8- دورنمای تسریع رسیدن پنیر. 36
1-9- اهداف تحقيق. 37
1-10- پرسش اصلی تحقیق. 37
1-11- فرضيه‏هاي تحقیق. 38
فصل دوم:39
سوابق و پیشینه تحقیق. 39
فصل سوم:45
مواد و روش‏ها45
3-1- محل انجام پروژه46
3-2- مواد. 46
3-2-1-مواد اولیه پنیر. 46
3-2-1-1- شیر. 46
3-2-1-2- استارتر. 46
3-2-1-3- نمک... 47
3-3- فرايند توليد پنير به روشUF. 47
دريافت:47
پاستوريزاسيون:47
تغليظ شير:47
پركردن و بسته بندي:47
نگه‌داري در اتاق تخمير:48
3-4- مواد مورد نیاز جهت انجام آزمایش... 48
3-5- دستگاه‌ها ی مورد نیاز:48
3-5-1- میلکواسکن.. 48
3-5-2- دستگاه SPME.. 49
3-5-3- کروماتوگرافی گاز / طیف سنجی جرمی (GC/MS)49
3-5-3-1- اندازه گیری آروما با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی.. 51
٣-6- ارزیابی حسی.. 52
3-7- روش‏هاي تجزیه وتحلیل آماري.. 53
فصل چهارم. 54
نتيجه‌گيري و بحث.. 54
4- نتایج و ارزیابی آزمون‏های پنیر. 55
4-1- تاثیر دما و زمان نگهداری بر میزان استالدئيد. 57
4-2- تاثیر دما و زمان نگهداری بر مقدار اتانول. 60
4-3- تاثیر دما و زمان نگهداری بر مقدار دي استيل. 62
4-4- تاثیر دما و زمان نگهداری بر میزان استوئين.. 64
4-5 ارزیابی حسي.. 67
4-6- نتيجه‌گيري كلي.. 69
پيشنهادات:70
منابع:71
ضمیمه:76
Abstract:83

پایان نامه با عنوان تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش

گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش
به تعداد 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
کلیات و تصریح
تعریف کارورزی
تعریف مدیریت
سازماندهی
اهم وظایف سازمانی کارشناسی دبیر خانه
مراحل کنترل نامه ها
کنترل مکاتبات
تعاریف،اصطلاحات،گردش مکاتبات
اسناد
ارزش اسناد برای دبیرخانه
تنوع پست سازمانی دبیر خانه
دفاتر اندیکاتور و اندکس
وسایل دبیرخانه
انواع قفسه ها
شرح وقایع
آشنایی با مکان
چارت سازمان
تحلیل مسائل اداری سازمان
جمع بندی
منابع وماخذ

گزارش کارورزی در دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش