‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت ارزشیابی توصیفی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پاورپوینت ارزشیابی توصیفی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

پاورپوینت ارزشیابی توصیفی

پاورپوینت ارزشیابی توصیفی
به تعداد 25 اسلاید قابل ویرایش
مناسب ایاتید و ارائه دانشجویان

فهرست مطالب :
§مقدمه
§ارزشیابی
§تعریف ارزشیابی توصیفی
§اهداف ارزشیابی توصیفی
§ضرورت تغییر رویکرد ارزشیابی تحصیلی در دوره دبستان
§ویژگی های پنج گانه ارزشیابی توصیفی در یک نگاه
§مهارتها، ابزارها و شیوه های مورد استفاده در طرح ارزشیابی کیفی – توصیفی
§گام ها و شیوه های اجرای ارزشیابی توصیفی
§گام اول – آگاهی از اهداف و انتظارات آموزشی
§گام دوم – جمع آوری اطلاعات
§گام سوم – تحلیل و تفسیر و داوری
§گام چهارم – تصمیم گیری
§روند نمای تصمیم گیری درباره ارتقاء و تکرار پایه ی دانش آموزان
§گام پنجم – بازخورد
§انواع بازخورد
§مقیاسها در عملکرد درسی
§محاسن طرح ارزشیابی توصیفی
§معایب ارزشیابی توصیفی
§نتیجه گیری
§منابع
§تقدیر و تشکر

پاورپوینت ارزشیابی توصیفی