‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷ آذر ۱۹, دوشنبه

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی
بخش اول: مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه
بخش دوم: متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها
در مجموع 30 صفحه pdf