‏نمایش پست‌ها با برچسب متن کامل کتاب تئوریهای حسابداری دکتر احمدریاحی بلکویی (جلد اول و دوم). نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب متن کامل کتاب تئوریهای حسابداری دکتر احمدریاحی بلکویی (جلد اول و دوم). نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

متن کامل کتاب تئوریهای حسابداری دکتر احمدریاحی بلکویی (جلد اول و دوم)

تئوریهای حسابداری دکتر احمدریاحی بلکویی (جلد اول و دوم)
جلد اول به تعداد 335 صفحه pdf
جلد دوم به تعداد 440 صفحه pdf

شامل سرفصلهای زیر می باشد.
تاریخچه و پیدایش حسابداری
ماهیت و فایده حسابداری
رویکرد سنتی برای تدوین و ارائه تئوری حسابداری
تدوین و ارائه تئوری حسابداری - روش قانونمند
چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی
ساختار تئوری حسابداری
زعایت انصاف ، افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری
چشم اندازهای تحقیق در حسابداری
حسابداری یک رشته علمی چند الگویی
روش های مبتنی بر رویدادها و رفتارها
روش مبنتی بر پیش بینی و روش اثباتی
حسابداری ارزش جاری
حسابداری مبتنی بر سطح قیمت عمومی
الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود
محتوای کنونی حرفه حسابداری
حسابداری بین المللی

متن کامل کتاب تئوریهای حسابداری دکتر احمدریاحی بلکویی (جلد اول و دوم)