۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران

جزوه درس مطالعات انتقادی دکتر دادگران
کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات
ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت
ترجمه دکتر سید محمد دادگران چاپ نشر علم
به تعداد 50 صفحه pdf
مناسب اساتید و مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر