۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

به تعداد 16 صفحه pdf


تمرینات فصل دوم بخش بار - با پاسخ تشریحی دو مسئله

تمرینات فصل سوم بخش بار اقتصادی - با پاسخ تشریحی 11 مسئله


حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر