۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

خلاصه کتاب خودکشی دورکیم

خلاصه کتاب خودکشی دورکیم

به تعداد 55 صفحه pdf
کتاب اول شامل سرفصل های
عوامل فرا اجتماعی
خودکشی و حالتهای روانشناختی طبیعی – نژاد ، وراثت
خودکشی و عوامل محیط طبیعی
تقلید

کتاب دوم شامل سرفصل های
روش تشخیص علل و انواع آن
خودکشی ناشی از خودخواهی
خودکشی ناشی از خودخواهی ( دنباله )
خودکشی دگر دوستانه ( دگر خواهانه )
خودکشی ناشی از بی هنجاری اجتماعی
صورت های فردی انواع خودکشی

کتاب سوم شامل سرفصل های
خودکشی به مثابه پدیده اجتماعی
روابط خودکشی با سایر پدیده ها
نتایج علمی ( کاربردی )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر