۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

خلاصه کتاب از شار تا شهر

خلاصه کتاب از شار تا شهر
به تعداد 74 صفجه pdf
مناسب اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی شهر سازی

جزوه با مباحث زیر شروع میشود:
ضزوزت و لزوم مطالعه تاریخ شهرنشینی
عوامل تعیین کننده وضعیت شهر
تقسیم بندی دوره های مختلف شهر سازی در ایران
ویژگیهای عمومی سرزمین ایران

و در نهایت با مباحث زیر به اتمام میرسد:

آغاز فعالیت های شهر سازی طرحهای جامع 1345
تغییرات شهر سازی در دوره معاصر
تمرکز گرایی و ایجاد شهرهای بزرگ
تحولات برناممه ریزی شهری / شهر های جدید
الگوی پیشنهادی برای جایگزینی طرحهای جامع برنامه ریزی راهبردی

خلاصه کتاب از شار تا شهر


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر