۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام - Survival Analysis - Kleinbaum

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام
(Survival Analysis - Kleinbaum)
به تعداد 717 صفحه pdf به زبان اصلی 
مناسب اساتید و دانشجویان رشته های آمار

عنایت فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.

ویرایش سوم کتاب تجزیه و تحلیل بقا اثر کلین بام - Survival Analysis - Kleinbaum

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر