۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی
تالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفی
صفحه : 111
به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینه
Dialectical Behaviour
Therapy
Distinctive Features

Dialectical Behavior Therapy
in Clinical Practice

کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر